lokalizacja: Łódź

inwestor: SKANSKA

architektura: medusa group

projekt: 2014 - 2016


Wraz z bardzo dużym i niezwykle cenionym biurem architektonicznym medusa group mieliśmy przyjemność uczestniczyć w jak dotąd naszym największym, wieloetapowym projekcie konstrukcyjnym.

Działając na zlecenie ogromnej i prężnej firmy budowlanej SKANSKA, współpracę z inwestorem, generalnym wykonawcą, zespołem architektów i branżowców rozpoczęliśmy na etapie koncepcji: wstępnej i szczegółowej, następnie opracowaliśmy projekty konstrukcji: przetargowy, budowlany, wykonawczy. Ze względu na skalę zadania, ten ostatni podzielony był jeszcze na dwukondygnacyjne podziemie i wielokondygnacyjne nadziemie.

W ramach naszych prac opracowaliśmy projekty konstrukcji żelbetowych i projekty konstrukcji stalowych, przy czym stopień skomplikowania niektórych rozwiązań czy elementów konstrukcyjnych należy uznać za wyjątkowo wysoki.

W toku wszystkich prac budowlanych, a także na etapie działań fit-out byliśmy do pełnej dyspozycji inwestora, generalnego wykonawcy, kluczowych podwykonawców, architektów i branżowców, zapewniając wszystkim wsparcie teamu konstrukcyjnego, a także pożądane, ciągłe optymalizacje konstrukcji.