Ceny przeglądów rocznych i półrocznych ogólnobudowlanych1

W woj. śląskim oferujemy następujące ceny przeglądów rocznych i półrocznych ogólnobudowlanych budynków i budowli:

Cena netto (bez pod. VAT) za 1 bud.Liczba obiektów budowlanych
od 240,00 PLNmin. 20
od 290,00 PLNod 10 do 19
od 340,00 PLNod 3 do 9
od 390,00 PLNod 1 do 2
Tabela 1: Cennik przeglądów budowlanych rocznych i półrocznych; obowiązuje od 01.03 do 31.12.2024 r.

Ceny przeglądów 5-letnich ogólnobudowlanych2

W woj. śląskim oferujemy następujące ceny przeglądów 5-letnich ogólnobudowlanych budynków i budowli:

Cena netto (bez pod. VAT) za 1 bud.Liczba obiektów budowlanych
od 300,00 PLNmin. 20
od 370,00 PLNod 10 do 19
od 430,00 PLNod 3 do 9
od 490,00 PLNod 1 do 2
Tabela 2: Cennik przeglądów budowlanych 5-letnich; obowiązuje od 01.03 do 31.12.2024 r.

Ceny przeglądów instalacji gazowych3

W woj. śląskim oferujemy następujące ceny przeglądów instalacji gazowych (wymaganych corocznie):

Cena netto (bez pod. VAT)Rodzaj budynku
od 190,00 PLN za 1 bud.jednorodzinny
od 40,00 PLN za 1 mieszkaniewielorodzinny – do 7 mieszkań
od 30,00 PLN za 1 mieszkaniewielorodzinny – powyżej 7 mieszkań
od 290,00 PLN za 1 bud.niemieszkalny
Tabela 3: Cennik przeglądów instalacji gazowych; obowiązuje od 01.03 do 31.12.2024 r.

W/w przeglądy realizujemy we współpracy z wyłącznie sprawdzonymi podwykonawcami.

Ceny przeglądów instalacji elektrycznych

W woj. śląskim oferujemy następujące ceny przeglądów instalacji elektrycznych (wymaganych co 5 lat):

Cena netto (bez pod. VAT) za 1 bud.Rodzaj budynku / budowli
od 240,00 PLN4jednorodzinny lub inny mniejszy
wycena indywidualnawielorodzinny – do 7 mieszkań
wycena indywidualnawielorodzinny – powyżej 7 mieszkań
wycena indywidualnabudynek niemieszkalny lub budowla
Tabela 4: Cennik przeglądów instalacji elektrycznych; obowiązuje od 01.03 do 31.12.2024 r.

W/w przeglądy realizujemy we współpracy z wyłącznie sprawdzonymi podwykonawcami.

Ceny przeglądów instalacji odgromowych

W woj. śląskim oferujemy następujące ceny przeglądów instalacji odgromowych (wymaganych co 5 lat):

Cena netto (bez pod. VAT) za 1 bud.Rodzaj budynku / budowli
od 240,00 PLN5jednorodzinny lub inny mniejszy
wycena indywidualnawielorodzinny – do 7 mieszkań
wycena indywidualnawielorodzinny – powyżej 7 mieszkań
wycena indywidualnabudynek niemieszkalny lub budowla
Tabela 5: Cennik przeglądów instalacji odgromowych; obowiązuje od 01.03 do 31.12.2024 r.

W/w przeglądy realizujemy we współpracy z wyłącznie sprawdzonymi podwykonawcami.

Ceny przeglądów kominiarskich6

W woj. śląskim oferujemy następujące ceny przeglądów kominiarskich, t/j przeglądów przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (wymaganych corocznie):

Cena netto (bez pod. VAT) za 1 bud.Rodzaj budynku / budowli
od 190,00 PLNjednorodzinny lub inny mniejszy
wycena indywidualnawielorodzinny – do 7 mieszkań
wycena indywidualnawielorodzinny – powyżej 7 mieszkań
wycena indywidualnabudynek niemieszkalny lub budowla
Tabela 6: Cennik przeglądów instalacji odgromowych; obowiązuje od 01.03 do 31.12.2024 r.

W/w przeglądy te realizujemy we współpracy z wyłącznie sprawdzonymi, najczęściej lokalnymi mistrzami w rzemiośle kominiarskim – w przypadku przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych lub sami – w przypadku kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.

Ceny przeglądów kotłów gazowych7

W woj. śląskim oferujemy następujące ceny przeglądów kotłów gazowych (wymaganych co 5 lat – dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 do 100 kW lub co 4 lata – dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej większej niż 100 kW):

Cena netto (bez pod. VAT) za 1 kociołRodzaj budynku
od 190,00 PLNjednorodzinny
od 290,00 PLNwielorodzinny – do 7 mieszkań
od 390,00 PLNwielorodzinny – powyżej 7 mieszkań
od 390,00 PLNniemieszkalny
Tabela 7: Cennik przeglądów kotłów gazowych; obowiązuje od 01.03 do 31.12.2024 r.

W/w przeglądy realizujemy we współpracy z wyłącznie sprawdzonymi podwykonawcami.

Ceny przeglądów kotłów na paliwo stałe lub na olej opałowy8

W woj. śląskim oferujemy następujące ceny przeglądów kotłów na paliwo stałe lub na olej opałowy (wymaganych co 5 lat – dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 do 100 kW lub co 2 lata – dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej większej niż 100 kW):

Cena netto (bez pod. VAT) za 1 kociołRodzaj budynku
od 190,00 PLNjednorodzinny
od 290,00 PLNwielorodzinny – do 7 mieszkań
od 390,00 PLNwielorodzinny – powyżej 7 mieszkań
od 390,00 PLNniemieszkalny
Tabela 8: Cennik przeglądów kotłów na paliwo stałe lub na olej opałowy; obowiązuje od 01.03 do 31.12.2024 r.

W/w przeglądy realizujemy we współpracy z wyłącznie sprawdzonymi podwykonawcami.

Ceny przeglądów instalacji ochrony środowiska

W woj. śląskim oferujemy następujące ceny przeglądów instalacji ochrony środowiska (wymaganych corocznie), m.in. przeglądów zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe lub przeglądów biologicznych oczyszczalni ścieków:

Cena netto (bez pod. VAT) za 1 instalacjęRodzaj instalacji ochrony środowiska
od 190,00 PLNzbiornik na nieczystości ciekłe przy budynku jednorodzinnym
od 290,00 PLNzbiornik na nieczystości ciekłe przy budynku wielorodzinnym lub niemieszkalnym
od 240,00 PLN
biologiczna oczyszczalnia ścieków lub inna instalacja przy / w budynku jednorodzinnym
od 340,00 PLNbiologiczna oczyszczalnia ścieków lub inna instalacja przy / w budynku wielorodzinnym lub niemieszkalnym
Tabela 9: Cennik przeglądów instalacji ochrony środowiska; obowiązuje od 01.03 do 31.12.2024 r.

  1. roczny lub półroczny ogólnobudowlany wraz z przejściami przez ściany wszystkich przyłączy i wybranymi elementami instalacji wod.-kan., c.o. i c.w.u. ↩︎
  2. 5-letni i roczny ogólnobudowlany wraz z przejściami przez ściany wszystkich przyłączy i wybranymi elementami instalacji wod.-kan., c.o. i c.w.u. ↩︎
  3. opcjonalnie istnieje możliwość wykonania natychmiastowych napraw / uszczelnień instalacji, a także założenia plomb licznikowych ↩︎
  4. przegląd podstawowy obejmujący: pomiar impedancji pętli zwarcia obwodu 1-fazowego lub / i 3-fazowego, badanie wyłącznika różnicowo-prądowego (RCD), badanie rezystancji uziemień ochronnych, pomiar ciągłości przewodów ochronnych ↩︎
  5. przegląd podstawowy obejmujący pomiary (pierwszy, następne) rezystancji uziomów ↩︎
  6. opcjonalnie istnieje możliwość wykonania natychmiastowego wyczyszczenia przewodów kominowych ↩︎
  7. przegląd stanu technicznego systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej źródła ciepła na paliwo gazowe oraz dostosowania jego mocy do potrzeb użytkowych ↩︎
  8. przegląd stanu technicznego systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej źródła ciepła na paliwo stałe lub na olej opałowy oraz dostosowania jego mocy do potrzeb użytkowych ↩︎

Zobacz również: