Ceny przeglądów rocznych i półrocznych ogólnobudowlanych1

W woj. śląskim oferujemy następujące ceny przeglądów rocznych i półrocznych budynków i budowli:

Cena netto (bez pod. VAT) za 1 bud.Liczba obiektów budowlanych
od 240,00 PLNmin. 20
od 290,00 PLNod 10 do 19
od 340,00 PLNod 3 do 9
od 390,00 PLNod 1 do 2
Tabela 1: Cennik przeglądów budowlanych rocznych i półrocznych; obowiązuje od 01.03 do 31.12.2024 r.

Ceny przeglądów 5-letnich ogólnobudowlanych2

W woj. śląskim oferujemy następujące ceny przeglądów 5-letnich budynków i budowli:

Cena netto (bez pod. VAT) za 1 bud.Liczba obiektów budowlanych
od 300,00 PLNmin. 20
od 370,00 PLNod 10 do 19
od 430,00 PLNod 3 do 9
od 490,00 PLNod 1 do 2
Tabela 2: Cennik przeglądów budowlanych 5-letnich; obowiązuje od 01.03 do 31.12.2024 r.

Ceny przeglądów instalacji gazowych3

W woj. śląskim oferujemy następujące ceny przeglądów instalacji gazowych:

Cena netto (bez pod. VAT)Rodzaj budynku
od 190,00 PLN za 1 bud.jednorodzinny
od 40,00 PLN za 1 mieszkaniewielorodzinny – do 6 mieszkań
od 30,00 PLN za 1 mieszkaniewielorodzinny – powyżej 6 mieszkań
od 290,00 PLN za 1 bud.niemieszkalny
Tabela 2: Cennik przeglądów instalacji gazowych; obowiązuje od 01.03 do 31.12.2024 r.

Ceny przeglądów kotłów gazowych

W woj. śląskim oferujemy następujące ceny przeglądów kotłów gazowych:

Cena netto (bez pod. VAT) za 1 bud.Rodzaj budynku
od 190,00 PLNjednorodzinny
od 290,00 PLNwielorodzinny – do 6 mieszkań
od 390,00 PLNwielorodzinny – powyżej 6 mieszkań
od 390,00 PLNniemieszkalny
Tabela 2: Cennik przeglądów kotłów gazowych; obowiązuje od 01.03 do 31.12.2024 r.

Ceny przeglądów kotłów na paliwo stałe lub olej opałowy

W woj. śląskim oferujemy następujące ceny przeglądów kotłów na paliwo stałe lub olej opałowy:

Cena netto (bez pod. VAT) za 1 bud.Rodzaj budynku
od 190,00 PLNjednorodzinny
od 290,00 PLNwielorodzinny – do 6 mieszkań
od 390,00 PLNwielorodzinny – powyżej 6 mieszkań
od 390,00 PLNniemieszkalny
Tabela 2: Cennik przeglądów kotłów na paliwo stałe lub olej opałowy; obowiązuje od 01.03 do 31.12.2024 r.

  1. roczny lub półroczny ogólnobudowlany wraz z przejściami przez ściany wszystkich przyłączy i wybranymi elementami instalacji wod.-kan., c.o. i c.w.u. ↩︎
  2. 5-letni i roczny ogólnobudowlany wraz z przejściami przez ściany wszystkich przyłączy i wybranymi elementami instalacji wod.-kan., c.o. i c.w.u. ↩︎
  3. opcjonalnie istnieje możliwość wykonania natychmiastowych napraw / uszczelnień instalacji ↩︎

Zobacz również: