Przeglądy budowlane – dlaczego z nami?

Optymalizacja konstrukcji - CTA - ikona 01
Przystępne ceny przeglądów budowlanych będące wynikiem naszej efektywności i skali działania

Dzięki świetnej organizacji, efektywności, a także w wyniku sukcesywnego zwiększania skali działania w woj. śląskim jesteśmy w stanie zaoferować szczególnie korzystne ceny przeglądów rocznych i półrocznych budowlanych budynków i budowli, zaczynające się w przypadku przeglądów ogólnobudowlanych od 240,00 PLN netto.

Zobacz pełny cennik

W przypadku przeglądów 5-letnich obiektów budowlanych w woj. śląskim oferujemy ceny zaczynające się w przypadku przeglądów ogólnobudowlanych od 300,00 PLN netto.

Zobacz pełny cennik

Przeglądy budowlane - CTA - ikona formularza 01
Przejęcie pełnej odpowiedzialności za terminy przeglądów budowlanych

Od lat korzystamy z rewelacyjnej aplikacji Nozbe® do organizowania naszych wszystkich aktywności. W wyniku połączenia jej z Kalendarzem Google® uzyskaliśmy optymalne rozwiązanie do planowania, jak i do kontroli terminów kolejnych przeglądów budowlanych.

Przeglądy budowlane - CTA - ikona formularza 01
Kompleksowość, a zarazem elastyczność w temacie zakresu przeglądu budowlanego

Każdemu Właścicielowi lub Zarządcy większej ilości obiektów budowlanych jesteśmy w stanie zaoferować kompleksowe przeglądy budowlane tych obiektów. Wtedy do przeglądów innych niż ogólnobudowlane angażujemy wyłącznie dobrze sprawdzonych i słownych Podwykonawców.

Jednocześnie w pełni rozumiemy, że część Klientów może zechcieć użyć własnych zasobów lub wybranych przez siebie Wykonawców do realizacji części z przeglądów okresowych technicznych. I w pełni to respektujemy.

Przeglądy budowlane - CTA - ikona formularza 01
Samodzielność działania, bez niepotrzebnego absorbowania Klienta

Na każdym etapie przeglądu budowlanego staramy się jak najmniej absorbować Klienta i Jego organizację. W wielu przypadkach bezpośredni kontakt z Klientem kończy się na przekazaniu kluczy do pomieszczeń wspólnych w budynku.

Przeglądy budowlane - CTA - ikona formularza 01
Solidny i honorowany wszędzie protokół z przeglądu budowlanego

Każdy protokół z naszego przeglądu budowlanego jest szczególnie dopracowany. Wiele z naszych protokołów było weryfikowanych przez Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego z niektórych miast i różne zakłady ubezpieczeń. Stąd możesz mieć pewność, że nikt nie będzie miał do nich zastrzeżeń.

Przeglądy budowlane - CTA - ikona formularza 01
Pełne wsparcie w razie kontroli lub postępowania ubezpieczeniowego

Kończymy przegląd budowlany i co dalej? Oczywiście pozostajemy w kontakcie. Na życzenie, wesprzemy Cię w przypadku ewentualnej kontroli PINB lub innej instytucji, a także w ramach postępowania ubezpieczeniowego. W każdej z tych sytuacji możesz skorzystać z naszych kompetencji i doświadczenia.

Przeglądy budowlane – jak często wykonywać i w jakim zakresie?

Przeglądy budowlane roczne - ikona 01
Przeglądy budowlane roczne – 1 raz na rok

Sprawdzamy stan techniczny: elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, a także instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska.

Dla Właścicieli lub Zarządców większej liczby obiektów budowlanych jesteśmy w stanie zapewnić również okresowe kontrole techniczne instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Angażujemy wtedy wyłącznie sprawdzonych Podwykonawców.


Szczegóły przeglądu
Przeglądy budowlane pięcioletnie - ikona 01
Przeglądy budowlane pięcioletnie – 1 raz na 5 lat

Sprawdzamy stan techniczny i przydatność do użytkowania obiektu budowlanego, estetykę obiektu budowlanego oraz jego otoczenia.

W ramach całościowego przeglądu dokonujemy również okresowej kontroli technicznej elementów sprawdzanych również w ramach standardowego przeglądu rocznego, a także wszystkich pozostałych elementów budynku lub budowli.

Dla Właścicieli lub Zarządców większej liczby obiektów budowlanych jesteśmy w stanie zapewnić również badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. Angażujemy wtedy wyłącznie zaufanych Podwykonawców.


Szczegóły przeglądu
Przeglądy budowlane dodatkowe - ikona 01
Przeglądy budowlane dodatkowe – 2 razy w roku i inne

Budynki o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m2 oraz inne obiekty budowlane o powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m2 podlegają również przeglądom dodatkowym, w zakresie analogicznym do standardowego przeglądu rocznego, wykonywanym co najmniej dwa razy w roku – w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada. Oczywiście oferujemy także i te przeglądy.

Niezależnie od wymogów formalnych, na życzenie naszych Klientów jesteśmy w stanie sprawnie przeprowadzić każdy możliwy przegląd kompleksowy lub doraźny, określając wcześniej jego zakres, termin i cenę.


Szczegóły przeglądu

Przeglądy budowlane – obszar naszego działania

Wykonujemy przeglądy budowlane wszelkich obiektów budowlanych z następujących miast i ich okolic: Katowice, Rybnik, Bytom, Chorzów, Czerwionka-Leszczyny, Gliwice, Jaworzno, Jastrzębie-Zdrój, Knurów, Krzanowice, Kuźnia Raciborska, Łaziska Górne, Mikołów, Mysłowice, Orzesze, Pszczyna, Pszów, Pyskowice, Racibórz, Radlin, Ruda Śląska, Rydułtowy, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Sośnicowice, Świętochłowice, Toszek, Tychy, Wodzisław Śląski, Zabrze i Żory.

W przypadku większych obiektów budowlanych, a także w przypadku osiedli i zespołów mieszkaniowych, wszelkich zakładów, baz i centrów oraz gospodarstw rolnych obsługujemy całe woj. śląskie. W tych przypadkach w grę wchodzą więc przeglądy budowlane także m.in. w takich miastach jak: Bielsko-Biała, Będzin, Bieruń, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Imielin, Kalety, Lędziny, Miasteczko Śląskie, Tarnowskie Góry, Piekary Śląskie, Radzionków, Siewierz, Sławków i Wojkowice.

Przeglądy budowlane - foto 02-03

Przeglądy budowlane – protokół

Po przeglądzie budowlanym otrzymujesz czytelny i dopracowany protokół. Zawiera on wszystkie niezbędne podstawowe dane oraz dokładny opis stanu technicznego i ewentualnych uszkodzeń poszczególnych elementów obiektu budowlanego oraz pojedyncze fotografie tych uszkodzeń. W każdym protokole szczegółowo zestawiamy niezbędne roboty konserwacyjne oraz naprawy bieżące i główne, a także podajemy zalecane terminy ich wykonania. Oczywiście tylko wtedy, gdy faktycznie jest coś do zrobienia. Każdy protokół kończymy jednoznacznymi wnioskami.

Co niezmiernie ważne, nasze protokoły z przeglądów spełniają wszelkie aktualne wymogi prawne, zaś ich forma opiera się na wymaganiach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2023, poz. 682, z późn. zm.) i odnośnych rozporządzeń. Są one przez to bez problemów honorowane przez Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego i zakłady ubezpieczeń. Do każdego protokołu załączamy kopie wymaganych uprawnień budowlanych i zaświadczeń z właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa albo kopie stosownych świadectw lub zaświadczeń.

Przeglądy budowlane - foto 02-02
Przeglądy budowlane - CTA - ikona formularza 01

Preferujesz prosty formularz?

Wypełnij intuicyjny formularz, a szybko wyślemy Ci ofertę.
Wypełnij formularz Przeglądy budowlane - CTA - ikonka formularza 01
CTA - ikona średniej koperty 01

Wolisz napisać lub zadzwonić?

Komunikujemy się jasno i konkretnie, odbieramy szybko.
Zapytaj o ofertę CTA - czarna ikonka koperty 01

Przeglądy budowlane – nasi Klienci

PZU - logo 01
GAZ system - logo 01
DB SCHENKER - logo 01
ROJEK-DECOR - logo 01
Kompania Węglowa - logo 01
Happy Gifts - logo 01
ZOELLER TECH - logo 01
ZBK w Krakowie - logo 01
ZTZ w Rybniku - logo 01
SADEX - logo 01
FUSiT Sygnały - logo 01
PWiK Rybnik - logo 01
Województwo śląskie - logo 01
Katowice - logo 01
Sosnowiec - logo 01
Gliwice - logo 01
Zabrze - logo 01
Bytom - logo 01
Ruda Śląska - logo 01
Rybnik - logo 01
Tychy - logo 01
Dąbrowa Górnicza - logo 01
Chorzów - logo 01
Jastrzębie-Zdrój - logo 01
Żory - logo 01
Racibórz - logo 01
Wodzisław Śląski - logo 01
Mikołów - logo 01
Knurów - logo 01
Czerwionka-Leszczyny - logo 01
Rydułtowy - logo 01
Orzesze - logo 01
Radlin - logo 01