Wypełnij formularz

  Obiekt budowlany

  Przegląd budowlany

  Dane kontaktowe


  Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firma inży­nier­ską figura.team Figura Damian, pro­wa­dzącą dzia­łal­ność pod adre­sem: 44-200 Ryb­nik, ul. Jan­ko­wicka 9, II p., o nada­nym nume­rze iden­ty­fi­ka­cji podat­ko­wej (NIP): 639-177-11-98, o nada­nym nume­rze REGON: 278207079, świad­czącą usługi drogą elek­tro­niczną za pośred­nic­twem Ser­wisu oraz prze­cho­wu­jącą i uzy­sku­jącą dostęp do infor­ma­cji w urzą­dze­niach Użyt­kow­nika.

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  Prosimy o zapoznanie się z informacjami na stronie Polityka prywatności.

  * pole obowiązkowe

   Obiekty budowlane

   Przegląd budowlany

   Dane kontaktowe   Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę figura.team Figura Damian, pro­wa­dzącą dzia­łal­ność pod adresem: 44-200 Ryb­nik, ul. Jan­ko­wicka 9, II p., świad­czącą usługi drogą elek­tro­niczną za pośred­nic­twem Ser­wisu oraz prze­cho­wu­jącą i uzy­sku­jącą dostęp do infor­ma­cji w urzą­dze­niach Użyt­kow­nika.

   Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

   Prosimy jednocześnie o zapoznanie się z informacjami na stronie Polityka prywatności.

   * pole obowiązkowe

   CTA - ikona średniej koperty 01

   Chcesz wysłać e-maila lub zadzwonić?

   Komunikujemy się jasno i konkretnie, odbieramy lub oddzwaniamy szybko.

   Zapytaj o ofertę

   Przeglądy budowlane – najnowsi Klienci

   Happy Gifts - logo 01
   ZOELLER TECH - logo 01
   Siostry Pasjonistki - logo 01
   Województwo śląskie - logo 01
   Katowice - logo 01
   Sosnowiec - logo 01