Zabezpieczenia przed upadkiem z wagonów

Inżynierskie
Lokalizacja
Rybnik
Architektura
-
Projekt konstrukcyjny:
2012
Inwestor
UTEX

To opracowanie obejmowało projekt budowlano-wykonawczy budowy konstrukcji zabezpieczającej przed upadkiem z wagonów i częściowej rozbiórki istniejącej podkonstrukcji. Projekt zabezpieczenia dotyczył branży / specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Główny ustrój nośny konstrukcji wsporczej stanowią słupy stalowe z kształtowników HEA 140 mocowane do fundamentów za pomocą kotew fundamentowych M20.  Kratownice zaprojektowano z rur prostokątnych RP 100x50x8 i RP80x40x5. Krzyżulce zaprojektowano z rur kwadratowych RK 40x40x3. Słupy zaprojektowane ze stali profilowej S235JR. Stężenia zaprojektowano z  kątowników równoramiennych LR 75x75x5 i rur prostokątnych RP  100x60x3 łączonych z blachami węzłowymi za pomocą śrub M16 kl. 8.8. Projektowane zabezpieczenia posadowiono na fundamentach w postaci stóp fundamentowych o wymiarach 1,60 m x 1,90 m oraz wysokości 0,60 m. Fundamenty zaprojektowano z betonu klasy C20/25 i zazbrojono prętami ze stali klasy A-IIIN (B500SP). Fundamenty posadowiono na warstwie chudego betonu C8/10 grubości 10 cm.

Projekt zabezpieczeń swoim zakresem obejmował wykonanie niezbędnych obliczeń konstrukcyjnych oraz rysunków zbrojenia fundamentów i rysunków warsztatowych konstrukcji stalowej. Obliczenia wykonano przy pomocy programu Autodesk®: ROBOT™ Structural Analysis Professional®, a dokumentację rysunkową opracowano na podstawie modeli wykonanych w programach Autodesk®: Advance Concrete i Advance Steel.

 

 

Inne realizacje