Podkonstrukcja suszarki glutenu

Inżynierskie
Lokalizacja
Pichelsdorf (Austria)
Architektura
-
Projekt konstrukcyjny:
2018
Inwestor
VTK

Projekt podkonstrukcji suszarki glutenu to jeden z projektów zrealizowanych dla niemieckiego klienta. Obiekt objęty zakresem opracowania zlokalizowano w berlińskiej dzielnicy Pichelsdorf.  Celem całej inwestycji była budowa obiektu zawierającego wszystkie niezbędne instalacje pozwalające na stworzenie linii technologicznej służącej do produkcji i suszenia glutenu. Obiekt zaprojektowany został w technologii mieszanej, stalowo – żelbetowej. Parter stanowi monolityczny ustrój płytowo-ścianowy, a konstrukcję wyższych pięter stanowi kilkupoziomowa stalowa konstrukcja. Komunikację pomiędzy poszczególnymi poziomami zapewnia dźwig osobowy oraz klatka schodowa. Zakres opracowania obejmował głównie projekt konstrukcji stalowej pod urządzenia suszarki glutenu, natomiast elementy konstrukcji żelbetowej pozostały poza zakresem projektu i zostały opracowane niezależnie.

Projekt podkonstrukcji suszarki glutenu to projekt wykonawczy, którego zakres obejmował wykonanie analiz statyczno-wytrzymałościowych, obliczeń i wymiarowania poszczególnych elementów konstrukcyjnych i połączeń elementów stalowych, a także opracowanie rysunków konstrukcyjnych i warsztatowych.

    Opis elementów konstrukcyjnych:

W ramach tego projektu wykorzystane zostało oprogramowania działające w zakresie 2D i 3D. Analizy statyczno-wytrzymałościowe i obliczenia konstrukcyjne poszczególnych elementów wykonano przy pomocy modelu 3D całej konstrukcji w programie Autodesk®: ROBOT™ Structural Analysis Professional®. Rysunki wykonawcze i warsztatowe poszczególnych elementów konstrukcji stalowej utworzono korzystając z modelu 3D w programie Autodesk®: Advance Steel.

Fundamenty:

Budynek posadowiono na monolitycznych stopach i ławach żelbetowych. Stopy fundamentowe zaprojektowane w rzucie o wymiarach 240×240 cm i wysokości 50 cm, ławy fundamentowe o szerokości 80 cm i wysokości 50 cm. Fundamenty zaprojektowane z betonu klasy C30/37 i zbrojone stalą żebrowaną klasy A-IIIN (B500SP). Posadzkę przemysłową zaprojektowano jako płytę na gruncie, przy czym główną funkcję nośną pełni monolityczna, żelbetowa płyta grubości 25 cm z betonu klasy C30/37 i zbrojona stalą A-IIIN (B500SP).

Ściany:

W poziomie parteru zaprojektowano monolityczne, żelbetowe ściany grubości 30-50 cm z betonu klasy C30/37. Ściany zbrojone prętami pionowymi i poziomymi ze stali żebrowanej klasy A-IIIN (B500SP). Ściany wyższych kondygnacji o konstrukcji stalowej, gdzie słupy główne HEA500 znajdują się w rozstawie co ok 6,0 m. Słupki pośrednie i rygle poziome zaprojektowano z profili zamkniętych – rur kwadratowych RHS 100×5. Poszycie ścian z płyt warstwowych mocowanych do słupów głównych.

Podesty stalowe:

Zaprojektowano podesty stalowe na różnych poziomach, gdzie główną konstrukcję nośną stanowi ruszt stalowy z kształtowników IPE i HEA o różnych przekrojach oraz profili zamkniętych w postaci rur kwadratowych. Wszystkie podesty wykończono blachą grubości 3 mm ze stali profilowej S235JR mocowaną za pomocą śrub do belek głównych, nośnych.

Schody:

Projekt podkonstrukcji wymagał zapewniania swobodnej i bezpiecznej komunikacji pomiędzy poszczególnymi poziomami. Klatki schodowe zaprojektowano jako jednobiegowe schody policzkowe, gdzie główną konstrukcję nośną stanowią belki policzkowe z profili zamkniętych – rur prostokątnych RHS 200x100x6. Stopnie zaprojektowane z krat stalowych Lichtgitter skręcane do belek policzkowych za pośrednictwem blach grubości 3 mm. Balustrady zaprojektowano z rur okrągłych RO 33.7×2.6.

Wszystkie elementy konstrukcji stalowych zaprojektowane ze stali profilowej S235JR.

Inne realizacje