Hale magazynowe

Inżynierskie
Lokalizacja
Wodzisław Śląski
Architektura
-
Projekt konstrukcyjny:
2018
Inwestor
System-Barosz Gwimet Sp. z o.o.

Projekt warsztatowy hal magazynowych obejmował swoim zakresem inwestycję polegającą na budowie dwóch budynków hal magazynowych oraz zaplecza socjalno-technicznego na terenie istniejącego zakładu produkcyjnego firmy. Projektowane budyni hal zlokalizowano w bezpośrednim sąsiedztwie z istniejącymi obiektami. Dla całości zamierzenia inwestycyjnego przewidziano możliwość etapowania budowy. Ponadto w ramach przedsięwzięcia przewidziano demontaż istniejące stacji transformatorowej, roboty rozbiórkowe istniejącej kotłowni wraz z kominem, wykonanie niezbędnych instalacji oraz bezpośrednie zagospodarowanie działki projektowanych obiektów. Główną konstrukcję nośną projektowanych hal stanowią jednonawowe i jednospadowe ramy stalowe o rozpiętości 18 i 9,58 m w rozstawie podstawowym 6,0 m. Budynek socjalno-techniczny zaprojektowano w technologii tradycyjnej – murowanej.

W ramach tej inwestycji opracowano projekt warsztatowy hal magazynowych zawierający niezbędne obliczenia i dokumentację rysunkową.

    Opis elementów konstrukcyjnych:

Poszczególne elementy konstrukcyjne obliczono na podstawie modelu 3D wykonanego w programie Autodesk®: ROBOT™ Structural Analysis Professional® . Na podstawie otrzymanych wyników wykonane model 3D konstrukcji w programie Autodesk®: Advance Steel i przygotowano rysunki warsztatowe każdego elementu konstrukcyjnego. Rysunki szalunkowe i zbrojenia fundamentów wykonano przy pomocy programu Autodesk®: Advance Concrete.

Fundamenty:

Projektowane obiekty posadowiono w sposób bezpośredni na takim samym poziomie jak budynki sąsiednie już istniejące. Hale stalowe posadowiono na stopach fundamentowych, a budynek zaplecza posadowiono w sposób tradycyjny na żelbetowych ławach fundamentowych. Całość fundamentów zaprojektowano z betonu wodoszczelnego o stopniu wodoszczelności W8 i klasy C25/30 o wysokości 35 cm i zbrojonych podłużnie prętami Ø16 i poprzecznie strzemionami Ø6 ze stali klasy A-IIIN (RB500). Dodatkowo całość fundamentów posadowiono na warstwie chudego betonu C12/15  grubości 10 cm. Słupy od poziomu fundamentu do poziomu terenu wykonano jako monolityczne, żelbetowe o przekroju 60×60 cm.

Ściany nośne:

Konstrukcję nośną ścian zewnętrznych stanowią słupy stalowe mocowane do żelbetowych rdzeni pod powierzchnią terenu. Słupy stalowe zaprojektowane z profili HEA 240. Rygle poziome i pionowe ścian zaprojektowano z profili zimnogiętych w postaci rur kwadratowych RHS 120x120x4.  Obudowę ścian zewnętrznych wykonano z ściennych płyt warstwowych RUUKKI SP2DX-PIR  z rdzeniem z pianki PIR  z ukrytymi łącznikami. Na odcinkach ściany oddzielenia przeciw pożarowego zastosowano wypełnienie z wełny mineralnej. Sztywność ścian zapewnia układ stężeń prętowych typu X współpracujących z stężeniami połaciowymi konstrukcji dachu. Wszystkie profile układu poprzecznego zaprojektowano z elementów walcowanych ze stali S355, a wszystkie połączenia montażowe dźwigarów głównych zaprojektowano jako połączenia sprężane SP śrubami o wysokiej wytrzymałości i klasy 10.9.

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne budynku socjalno – technicznego zaprojektowane jako murowane z bloczków betonu komórkowego o grubości 24 cm. Część ścian wykonano z okładziną z płyt warstwowych z wypełnieniem wełną mineralną.

Konstrukcja dachu:

Główną konstrukcję dachu stanowią profile IPE 220, na których oparto płatwie dachowe zaprojektowane z profili zimnogiętych typu Z. Pomiędzy płatwiami poprzecznie wprowadzono tężniki z rur kwadratowych o przekroju RHS 30×2.5. Stężenia połaciowe wprowadzone w postaci stężeń prętowych Ø16 oraz wprowadzono dodatkowe połączenie płatwi z dźwigarami w osiach słupów w postaci zastrzałów z kątowników równoramiennych L50x50x3. Pokrycie dachowe stanowią dachowe płyty warstwowe RUUKKI SP2C X-PIR  z rdzeniem z pianki PIR.

Inne realizacje