Pergole i zadaszenia klatek schodowych budynku mieszkalnego

Inne
Lokalizacja
Zürich (Szwajcaria)
Architektura
g8a architects
Projekt konstrukcyjny:
2020
Inwestor
A&A Liegenschaften

Projekt konstrukcyjny pergoli i zadaszeń klatek schodowych budynku mieszkalnego oraz pomieszczeń technicznych  jest częścią większego zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Inwestycję zlokalizowano w północno-wschodniej części Szwajcarii w mieście Zürich. Zakres opracowania projektu został ograniczony do wybranych elementów konstrukcji stalowej, a całość opracowania podzielono na 2 etapy. Etap pierwszy swoim zakresem obejmuje projekt konstrukcyjny pergoli stanowiących równocześnie podkonstrukcję pod panele fotowoltaiczne, zadaszenia klatek schodowych projektowanych budynków mieszkalnych oraz pomieszczeń technicznych. Konstrukcja zadaszeń stanowi dodatkowo podkonstrukcję wsporczą pod szklane balustrady. W etapie drugim projektowane będą elementy konstrukcyjne dziedzińca i podkonstrukcje zagospodarowania terenu. Przewidziano wykonanie m.in. architektonu w postaci stalowych słupów z układem lin stalowych pokrytych zielenią oraz elementów konstrukcji wsporczych pod wagon pełniący funkcję usługową.

Projekt konstrukcyjny (warsztatowy) poszczególnych elementów konstrukcji stalowych wykonano na podstawie koncepcji architektonicznej zespołu projektowego g8a architects.

    Opis elementów konstrukcyjnych:

W ramach tego projektu wykonywane są obliczenia statyczno-wytrzymałościowe poszczególnych elementów konstrukcyjnych z wykorzystaniem modeli 3D wykonanych w programie Autodesk®: ROBOT™ Structural Analysis Professional®. Ponadto dokumentacja uzupełniona została o szczegółowe rysunki warsztatowe wszystkich elementów stalowych wchodzących w zakres opracowania. Rysunki elementów stalowych wykonane zostały na podstawie modelu 3D stworzonego w programie Autodesk®: Advance Steel. Koordynacja międzybranżowa całego projektu prowadzona jest z wykorzystaniem platformy Allplan Bimplus.

Konstrukcje pergoli:

Konstrukcje pergoli projektuje się w postaci sztywnych ram składających się z belek i słupów stalowych. Projektowane belki i słupy stanowią równocześnie elementy odwodnienia dachu. Sztywne ramy projektowane jako spawane z słupów o przekroju RHS150x5 i belek giętych z blachy o przekroju U150x185x10. Na ramach przegubowo oparto belki spawane o przekroju teowym i skośnych pasach. Zastosowano belki o przekoroju T80/245-15-250-15 oraz T 80/230-15-250-15, gdzie minimalna wysokość belki wynosi 80 mmm, a maksymalna – 245 mm, przy grubości środnika i pasa wynoszącej 15 mm. Do belek teowych zamocowane zostaną elementy systemu paneli fotowoltaicznych. Dodatkowo elementy pergoli oparto miejscowo przy pomocy krótkich wsporników na elementach konstrukcji zadaszeń pomieszczeń technicznych i klatek schodowych budynków mieszkalnych. Do wykonania konstrukcji pergoli zastosowano stal konstrukcyjną S235JR.

Konstrukcja zadaszeń:

Główną konstrukcję nośną zadaszeń klatek schodowych i pomieszczeń technicznych stanowią stalowe ramy skręcane ze słupów i belek o przekroju HEB120 za pomocą połączeń sprężanych. Elementy nośne oparto częściowo na żelbetowych ścianach. Pomiędzy częścią słupów wprowadzone zostały dodatkowe belki HEB120 pod mocowanie wsporników do konstrukcji pergoli. Wsporniki te wykonano z blachy gr. 16 mm. Stężenia konstrukcji dachu typu „X” wykonano z kątowników L60x60x6. Dodatkowo na belkach głównej konstrukcji nośnej oparto blachę obwodową wykonaną z blachy giętej gr. 10 mm do, której zamocowano belki HEB140 stanowiące podkonstrukcję dla paneli fotowoltaicznych. Pokrycie dachowe projektowanych zadaszeń stanowi blacha trapezowa Montana SP 40/183 na, której ułożone zostaną dodatkowo warstwy wykończeniowe. Konstrukcja wykonana ze stali S235JR, a obróbki blacharskie wykonane z aluminium.

Elementy fasad:

W jednej z projektowanych klatek schodowych przewidziano wykonanie stalowych elementów demontowalnych umożliwiających dostęp do serwisowania urządzeń wewnątrz budynku. Elementy demontowalna wykonane jako ramy z kątowników L60x60x6 mocowanych do słupów głównych. Elewacje klatek schodowych stanowią kasety elewacyjne MK 80/500 z wypełnieniem z wełny mineralnej. Do kaset zamocowano profile Omega pod montaż desek kompozytowych. Elementy stalowej konstrukcji elewacji wykonane ze stali S320GD.

 

Inne realizacje