Atrium banku ING

Inne
Lokalizacja
Katowice
Architektura
medusa group
Projekt konstrukcyjny:
2017-2018
Inwestor
ING Bank Śląski

Projekt konstrukcyjny atrium banku ING w Katowicach dotyczył zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie fragmentu stropu  nad garażem wraz z wymianą nawierzchni tarasu oraz aranżacją strefy wejściowej zlokalizowanej na parterze budynku banku. Koncepcja aranżacji atrium budynku objętego opracowaniem zakłada wprowadzenie w przestrzeń holu wejściowego drewnianej instalacji mieszczącej w sobie strefę coworkingu oraz mebel cateringowy oraz zmianę aranżacji strefy istniejącej recepcji i tarasu. W ramach strefy coworkingu (współpracy) zaprojektowano strefę spotkań wyposażoną w stoły konferencyjne, strefę rozmów oraz strefy służące pracy nieformalnej wyposażone w stoły, krzesła oraz fotele dla około 70 osób.  W centralnej części strefy cateringowej zaprojektowano podest o konstrukcji stalowej, gdzie w centralnej części zlokalizowano mebel cateringowy. Dodatkowo projektowaną drewnianą instalację artystyczną wyposażono w oświetlenie dekoracyjne realizowane w formie liniowych opraw montowanych do desek.

Zakres projektu konstrukcyjnego atrium banku ING obejmował projekt budowlany i wykonawczy poszczególnych elementów konstrukcyjnych wchodzących w zakres realizowanej inwestycji. Projekt konstrukcyjny opracowany został na podstawie koncepcji architektonicznej i projektu zespołu medusa group.

    Opis elementów konstrukcyjnych:

W ramach tego projektu wykonano niezbędne obliczenia i analizy statyczno-wytrzymałościowe w modelu 3D wykonanym w programie Autodesk®: ROBOT™ Structural Analysis Professional®. Dodatkowo w celu wykonania obliczeń sprawdzających wykorzystano pakiety programu Specbud®.  Rysunki konstrukcyjne wykonano w oprogramowaniu CAD firmy Autodesk®: AutoCAD i Advance Steel. W opracowaniu zamieszczono szczegółowe wytyczne dotyczące wykonania i montażu nietypowej drewnianej konstrukcji drewnianej. Podano dokładną lokalizację, dokładne wymiary i sposób ułożenia poszczególnych elementów instalacji. Ponadto całość została zobrazowana w modelu 3D dołączonego do dokumentacji projektowej.

Konstrukcja podestu:

Projektowana konstrukcja stalowa podestu ma na celu przenieść wszystkie obciążenia użytkowe oraz obciążenie od warstw wykończeniowych podestu i projektowanego podestu bezpośrednio na płytę fundamentową. Konstrukcja składa się z belek głównych o profilach HEA 260 i HEA 300 oraz belek drugorzędnych o profilach HEA 160. W celu ominięcia elementów konstrukcji na parterze zastosowano dodatkowe wymiany z profili  HEA 160. Belki skrajne zaprojektowano z ceowników C 140.  Belki główne HEA 260 podparto w dwóch miejscach na stropie parteru nad ścianami piwnicy i w sześciu miejscach słupami o profilach HEA 220.

Słupy przeprowadzono przez strop i zamocowano bezpośrednio do płyty fundamentowej za pośrednictwem kotew HILTI HY 200-A HIT-V. W stropie  wykonano wiertnicą otwory o średnicy 350 mm, w celu umożliwienia ich przejście przez strop. Przejścia te uszczelniono elementami systemu PROMAT o odporności ogniowej REI120. Wszystkie elementy konstrukcji stalowej wykonano ze stali profilowej S235JR i zabezpieczono antykorozyjnie.

Konstrukcja instalacji:

Artystyczną instalację zaprojektowano jako układ drewnianych słupów na planie prostokątnego podestu o wymiarach 19,35 x 7,34m. Słupy wykonano z drewna dębowego, naturalnego, klejonego, bezsęcznego. Do słupów na wysokości powyżej 2,8m w stosunku do zera projektu zamocowano deski z litego drewna dębowego. Projektowane słupy drewniane przymocowano bezpośrednio do stropu po usunięciu jego wszystkich warstw wykończeniowych. Każdy słup został skręcony czterema ceownikami C 180 i przytwierdzony do stropu kotwami HILTI HY 200-A HIT-V. Wszystkie elementy drewniane zabezpieczono do stopnia trudno zapalności.

Słupy zaprojektowano tak, że  maksymalna dopuszczalna użytkowa siła pozioma na wysokości do 1,5 m nad platformą wynosi 2kN.  Deski drewniane zamocowano do słupów drewnianych za pomocą stalowych wkrętów. Deski o długości 7,5m, 6,25m i 5,0m mocowano pod kątem zawierającym się w przedziale 15-45 stopni w stosunku do płaszczyzny posadzki, natomiast deski o długości 3,25 m pod kątem zawierającym się w przedziale 20-60 stopni. Dodatkowo w obrębie drewnianej instalacji zaprojektowano oparcie liniowe mocowane do desek zlokalizowane centralnie w ich osi. Przewody pionowe zamaskowano za pomocą desek dębowych.

Inne realizacje