Budynek rekreacyjny

Inne
Lokalizacja
Toruń
Architektura
medusa group
Projekt konstrukcyjny:
2013
Inwestor
prywatny

Projekt konstrukcyjny budynku rekreacyjnego obejmował inwestycję, której celem była budowa przedmiotowego obiektu oraz jego bezpośredniego otoczenia w obrębie działki prywatnego inwestora. Projektowany budynek jest obiektem o przeznaczeniu rekreacji indywidualnej przeznaczeniu sezonowo mieszkalnym. Zaprojektowany obiekt mieszkalny jest dwukondygnacyjny, nakryty dachem spadzistym i stanowi uzupełnienie obiektu mieszkalnego już istniejącego w obrębie działki. Elewacje budynku zaprojektowane zostały w okładzinie z płyt betonowych cienkowarstwowych, zbrojonych włóknem szklanym i wykończonych blachą tytanowo-cynkową. Doświetlenie całego obiektu stanowią duże przeszklenia zajmujące całą powierzchnię wybranych ścian budynku. Niewielki projektowany budynek o konstrukcji stalowej charakteryzuje się nietypową, oszczędną w formie i materiale bryłą. Dominującą kolorystykę obiektu stanowi szarość i antracyt z elementami aluminium i szkła.

Projekt konstrukcyjny budynku rekreacyjnego opracowano na podstawie koncepcji architektonicznej architektów z medusa group, których pomysł został doceniony i zyskał uznanie wśród ekspertów branży budowlanej. W ramach tego projektu opracowano projekt budowlany na podstawie, którego inwestor uzyskał pozwolenie na budowę.

 

    Opis elementów konstrukcyjnych:

Zakres prac projektowych obejmował wykonanie niezbędnych obliczeń statyczno-wytrzymałościowych konstrukcji projektowanego budynku. Obliczenia poszczególnych elementów konstrukcyjnych przeprowadzono przy pomocy pakietów programu Specbud® i CadSiS®. Rysunki konstrukcyjne stanowiące nieodłączną część projektu budowlanego opracowano w programie Autodesk®: AutoCAD.

Fundamenty:

Ze względu na proste warunki geotechniczne przewidziano posadowienie projektowanego budynku na płycie fundamentowej grubości 25 cm wykonanej z betonu klasy C25/30. Zbrojenie płyty fundamentowej prętami ze stali A-IIIN (RB500W).  Pod całą powierzchnią fundamentu przewidziano wykonanie podkładu z chudego betonu klasy C8/10 grubości 10 cm. Dodatkowo przewidziano także wykonanie ścian fundamentowych grubości 30 cm z beto C20/25 zbrojonych prętami pionowymi i poziomymi ze stali klasy A-IIIN (RB500W). W ścianach fundamentowych zabetonowano marki stalowe, do których na kolejnym etapie przyspawane zostały stalowe słupy stanowiące główną konstrukcję nośną budynku.

Główna konstrukcja nośna:

Główną konstrukcję nośną projektowanego budynku stanowi szkielet stalowy z profili zamkniętych w postaci rur okrągłych. Wszelkie elementy stalowe wchodzące w układ konstrukcyjny projektowanego budynku tzn. rury, kształtowniki, blachy, pręty wykonano ze stali profilowej S235. Na etapie projektu założono, że wszystkie elementy konstrukcyjne zostaną docięte, dopasowane i scalone ze sobą za pośrednictwem spawania na budowie. Całą konstrukcję zabezpieczono antykorozyjnie.

Schody wewnętrzne:

Schody wewnętrzne zaprojektowano o konstrukcji stalowej jako jednobiegowe schody o stopniach naprzemiennych. Pierwszą wysokość schodów stanowi podest zintegrowany z podłogą przyziemia o wysokości 190 mm. Schody wewnętrzne  wykonane z blachy stalowej grubości 8 mm i stali profilowej S235. Blachy łączone ze sobą za pomocą spawania i zabezpieczone antykorozyjnie.

Elewacja:

Wykończenie elewacji stanowią pyty betonowe cienkowarstwowe zbrojone włóknem szklanym, impregnowane powłoką poliuretanową w kolorze antracytu. Dodatkowo dwie ściany zewnętrzne i połać dachu wykończono blachą tytanowo-cynkową.  Odprowadzenie wody opadowej z dachu projektuje się bezpośrednio po połaci do rynny ukrytej w obudowie ściany, a następnie za pośrednictwem żygacza bezpośrednio do gruntu – w miejsce chłonnej nawierzchni terenu. Elewacje zachodnią i południową stanowią w znacznej części przeszklenia.

Stolarka:

Przeszklone konstrukcje ścian bocznych oraz połaci dachowych zaprojektowane jako rozwiązanie indywidualne na bazie systemu ściany osłonowej słupowo-ryglowej – Reynaers CW50-S.C. RA, w którym połączenia szyb poszczególnych kwater są realizowane bez widocznych z zewnątrz profili aluminiowych. Rozwiązanie zrealizowane za pomocą fugi silikonowej o nominalnej szerokości 20 mm. Szyby mocowane mechanicznie po obwodzie.

Inne realizacje