Architekton i elementy placu

Inne
Lokalizacja
Warszawa
Architektura
medusa group
Projekt konstrukcyjny:
2018
Inwestor
Dellia Investments

Projekt konstrukcyjny architektonu i elementów placu jest częścią realizacji zamierzenia inwestycyjnego polegającego na zagospodarowaniu fragmentu terenu przy inwestycji Browary Warszawskie wraz z aranżacją wnętrz holi wejściowych budynków biurowych w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej. Projekt obejmował również akcent, interwencję na placu przed warzelnią. W ramach tej inwestycji projekt branży konstrukcyjnej polegał na zaprojektowaniu na dziedzińcu elementów konstrukcji żelbetowych i stalowych. W ramach konstrukcji żelbetowych zaprojektowano ściany oporowe, schody żelbetowe, pochylnię oraz rampę. Konstrukcje stalowe obejmowały realizację konstrukcji wsporczych trzech donic na rośliny, konstrukcji wsporczej pochylni zapewniającej dostęp z poziomu dziedzińca na poziom terenu, konstrukcję wsporczą architektonu oraz podstumenty pod ławki.

Całość projektu konstrukcyjnego opracowana została na podstawie koncepcji i wizji architektonicznej zaprzyjaźnionej pracowni architektonicznej medusa group. Projekt konstrukcyjny architektonu i elementów placu branży konstrukcyjnej zawarto w opracowaniu projektu wykonawczego.

    Opis elementów konstrukcyjnych:

W ramach opracowania wykonano niezbędne obliczenia, wymiarowanie i analizy statyczne poszczególnych projektowanych elementów konstrukcji żelbetowych i stalowych. Wykorzystano do tego oprogramowanie pracujące w zakresie 2D i 3D. Obliczenia wykonano głównie w programie Autodesk®: ROBOT™ Structural Analysis Professional® oraz częściowo korzystając z pakietów programu Specbud®. Rysunki konstrukcyjne elementów żelbetowych i stalowych wykonano na podstawie modeli 3D wykonanych odpowiednio w programie firmy Autodesk®: Advance Concrete i Steel.

Elementy żelbetowe:

Zaprojektowane ściany żelbetowe mają zróżnicowane grubości wynoszące 200mm, 250mm oraz 300mm. Wszystkie płyty biegów schodów oraz grubość płyty pochylni wynoszą 150mm. Grubość ścian rynny wynosi 100mm, a płyty rynny wynosi 80mm. Wszystkie elementy żelbetowe wykonane są z betonu C25/30, zbrojenie ze stali A-IIIN B500SP. Elementy żelbetowe projektowane do klasy ekspozycji XC4 z zachowaniem minimalnej otuliny prętów zbrojeniowych 30 mm.

Rynnę zlokalizowaną pod fontanną, ściany, płytę pochylni, płytę pod donicą oraz schody zaprojektowano z betonu wodoszczelnego o stopni wodoszczelności W8. Dodatkowo wszystkie powierzchnie betonu mające stały kontakt z wodą fontanny (rynna oraz fragment schodów) zabezpieczono powłoką wodoszczelną dobraną wg projektu architektury. Na wszystkich połączeniach istniejącej konstrukcji z nowoprojektowaną zastosowano warstwę szczepną „Mapei Eporip”. Górne powierzchnie schodów, płytę pod donicą oraz pochylnię zabezpieczono warstwą hydroizolacji. Powierzchnię górną płyty rampy dla rowerów w schodach zaprojektowano jako szczotkowaną.

Stalowy ruszt pod donice:

Konstrukcja rusztu pod donice wykonana z rur stalowych RK50x4. Poszczególne segmenty donic (o module 1,00×0,50m każda) ułożone są kaskadowo na trzech poziomach: +0,40 ; +0,75 oraz +1,10m (góra konstrukcji nośnej stalowej). Donice ułożono na macie drenażowej i warstwie wyrównawczej z betonu. Poniżej warstwy drenażowej zastosowano: izolację przeciw wodną, izolację termiczną oraz warstwę z betonu nadającą spadki.Podstawa donicy zlokalizowana jest poniżej podłogi podniesionej z płyt betonowych. Połączenia poszczególnych elementów wysyłkowych donic zaprojektowano jako elementy skręcane ze sobą na placu budowy za pomocą ocynkowanych śrub M10 i M12 kl. 8.8. Dodatkowo jedna z donic zamocowana do żelbetowych murków oporowych za pomocą kotew wklejanych Hilti. Konstrukcja stalowa wykonana z stali S235JR.

Stalowy ruszt fontanny:

Konstrukcja rusztu fontanny oraz donicy zlokalizowanej przy żelbetowej konstrukcji pochylni wykonana jest z rur RK40x4. Konstrukcje poszczególnych ścian mocowane do żelbetowych ścian fontanny oraz donicy, za pomocą przekładek dystansowych mających za zadanie wyrównanie tolerancji wykonania ścian żelbetowych. Połączenia poszczególnych elementów wysyłkowych skręcane ze sobą śrubami analogicznie jak konstrukcje stalowe donic. Ruszt stalowy wykonany ze stali profilowej S235JR.

Konstrukcja wsporcza architektonu:

Konstrukcja wsporcza architektonu mocowana będzie bezpośrednio do żelbetowej płyty stropowej, na której znajduje się dziedziniec, za pomocą kotew wklejanych Hilti. Konstrukcję montowana przed wykonaniem warstwy spadkowej oraz izolacyjnej na dziedzińcu. Część podziemna konstrukcji ukryta w jednej z donic wykonana została z rur kwadratowych RK120x5 mm. Część nadziemna architektonu zaprojektowana z prętów stalowych ø20 mm. Część nadziemną stanowi jeden element wysyłkowy scalony poprzez spawanie. Spoiny wykonywane na pełen przekrój oraz wyszlifowane do uzyskania obłego kształtu dopasowanego do średnicy prętów. Ten zabieg ma na celu spowodowanie efektu przenikania się prętów bez widocznych spoin. Konstrukcję architektonu zaprojektowano ze stali profilowej S335J0 oraz zabezpieczono poprzez ocynkowanie do grubości 85 μm. Po ocynkowaniu część nadziemną pomalowano zestawem farb EP+PUR, a część podziemną zabezpieczono materiałem izolacyjnym Izoplast R+P.

Postumenty pod ławki:

Pod ławki na dziedzińcu przewidziano wykonanie postumentów,  których górna blacha znajduje się na poziomie podłogi podniesionej. Postumenty zaprojektowano do zamocowania dopiero po zmontowaniu na budowie konstrukcji wsporczych donic na warstwie wyrównawczej z betonu. Konstrukcja postumentów wykonana z ceowników C160 ze stali profilowej S235JR.  Po osadzeniu postumentów w odpowiedniej lokalizacji ceowniki zalano betonem pełniącym funkcję balastu.

Wszystkie elementy konstrukcji stalowych wykonane ze stali profilowej S235JR zabezpieczone zestawem malarskich na kategorię korozyjności C-3.

Inne realizacje