Bramownice systemu viaTOLL

Inżynierskie
Lokalizacja
cała Polska
Architektura
-
Projekt konstrukcyjny:
2013-2022
Inwestor
GDDKiA / GITD

Projekty bramownic systemu viaTOLL to projekty, które nieustannie 2013 roku są opracowywane. Tego rodzaju projekty dotyczą zazwyczaj zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie bramownicy w postaci zamkniętej ramy otaczającej skrajnię drogową. Projektowane bramownice zawierają niezbędne oprzyrządowanie wchodzące w skład elektronicznego systemu poboru opłat. Występują również różnego rodzaju skrzynie, szafy elektryczne oraz teletechniczne. Każdorazowo w projekcie uwzględnia się dodatkowo montaż osłon przeciwśniegowych.

Główną konstrukcję nośną bramownic najczęściej stanowią profile stalowe. Bramownice osiągają rozpiętości rzędu 50 m, w związku z tym rygiel projektuje się najczęściej w formie skratowanego ustroju przestrzennego. Pasy kratownicy wykonuje się z rur, a skratowania z prętów gładkich. Konstrukcję stalową bramownicy projektuje się najczęściej ze stali S355J2H. Słupy wykonywane są z profili zamkniętych, a połączenia segmentów bramownicy wykonywane są jako śrubowe sprężone. Całość konstrukcji posadowiona jest na fundamentach w postaci stóp fundamentowych z betonu klasy C30/37 i zbrojonych stalą A-IIIN (B500St) na podkładzie z chudego betonu klasy C12/15 i grubości minimum 10 cm.

Bramownice oraz urządzenia wchodzące w skład elektronicznego systemu poboru opłat kwalifikowane są do urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i muszą być wyposażone w ochronę przeciw odgromową klasy IV. Zapewnia się ją najczęściej za pomocą zwodów pionowych o wysokości 0,5 m ponad konstrukcję, które mocowane są na zaciskach do linki poziomej za pośrednictwem elastycznej linki miedzianej w osłonie odpornej na promieniowanie UV.

Projekty bramownic swoim zakresem obejmują wykonanie obliczeń konstrukcyjnych i niezbędnych analiz statyczno-wytrzymałościowych przy pomocy modelu 3D stworzonego w programie Autodesk®: ROBOT™ Structural Analysis Professional®. Uzupełnienie obliczeń stanowią rysunki warsztatowe elementów stalowych konstrukcji generowane z modelu 3D w programie Autodesk®: Advance Steel.

Inne realizacje