PROJEKTY

Profesjonalne i terminowo opracowane projekty konstrukcyjne w każdym możliwym stadium: koncepcje projektowe, projekty budowlane, przetargowe, a także projekty wykonawcze czy powykonawcze to domena naszego Teamu. Każdy projekt konstrukcyjny poprzedzamy skrupulatnymi analizami i szczegółowymi obliczeniami, zawsze wielowariantowymi.

Szczególnie pracochłonny jest każdy projekt wykonawczy, a także produkcyjny – w przypadku prefabrykatów czy też warsztatowy – w przypadku konstrukcji stalowych. Tu zawsze w sposób szczególny nastawiamy się na pełną współpracę z Wykonawcami i Dostawcami.

Wszystkie projekty konstrukcyjne traktujemy jako ciekawe, ale również jako niezwykle odpowiedzialne wyzwania. Ogromną wagę przywiązujemy do odpowiedniej komunikacji z Zespołem Architektów, Inwestorem lub Wykonawcą, wykorzystując ogromne doświadczenie zdobyte w pracach także przy dużych projektach.

Więcej

DENNERT

Wieloletnie zaufanie innowacyjnego, niemieckiego producenta prefabrykatów dla budownictwa – firmy Dennert Baustoffwelt GmbH&Co.KG nobilituje nasz Team ogromnie. Tym bardziej, że i Klienci naszego Partnera to w dużej mierze spore, uznane i jednocześnie wymagające przedsiębiorstwa budowlane, realizujące głównie budynki mieszkalne wielorodzinne i użytkowe.

Wspólnym Klientom i naszemu Partnerowi zapewniamy pełne wsparcie techniczne i szybką odpowiedź na nawet najbardziej skomplikowane pytania. Sprawia nam to nieukrywaną radość, ostatnio tym mocniej, że poza inwestycjami w Polsce, obsługujemy też projekty i budowy w Niemczech, Czechach, Szwecji czy Islandii.

OPTYMALIZACJE

Poszanowanie budżetu Inwestora czy Wykonawcy to jeden z najważniejszych czynników mających wpływ na projektowanie w ogóle, ale na projektowanie konstrukcji chyba szczególnie. Stąd nasze wyczulenie na projektowanie optymalne. Nie jest to sprawa prosta, bo często wymaga niestandardowego podejścia, a zawsze generuje czasochłonne, skomplikowane obliczenia wielowariantowe. Ostatecznie jednak to zawsze się opłaca.

Można optymalnie projektować, ale można też racjonalnie optymalizować to, co już zostało zaprojektowane. I tu też jesteśmy do dyspozycji i zachęcamy do wykorzystania naszego spore doświadczenia Możemy niemal w każdym przypadku znacząco poprawić rozwiązania detali konstrukcyjnych, co przełoży się na sprawniejszy, krótszy cykl budowy, a także w pełni bezpiecznie, zgodnie z normami i sztuką budowlaną zmniejszyć przekroje konstrukcyjne lub zbrojenie, co od razu wymiernie wpłynie na zmniejszenie kosztu każdej inwestycji.

EKSPERTYZY

Dzięki naszej ogromnej wiedzy i sporemu już doświadczeniu możemy podjąć się nawet najbardziej skomplikowanych zadań, takich jak ekspertyzy budowlane, oceny stanu technicznego czy opinie techniczne. Opracowania te poprzedzamy zawsze wnikliwymi wizjami lokalnymi, a możemy zapewnić też wykonanie niezbędnych odkrywek, pomiarów czy badań. Dbałość o jednoznaczne oraz czytelne wnioski i wytyczne to dla nas podstawa w pracy nad ekspertyzami.

PRZEGLĄDY

Sprawnie i rzetelnie wykonane przeglądy ponad tysiąca budynków i budowli to poważny argument, aby właśnie nam powierzyć wykonanie podobnego zadania. Jesteśmy przy tym bardzo elastyczni – możemy zapewnić przegląd zarówno całej kopalni czy innego zakładu, jak i pojedynczej kamienicy. Ku uciesze naszych Klientów chętnie przejmujemy odpowiedzialność za regularne wykonanie przeglądów, ujmując Im nieco obowiązków.

NADZORY

Każda wizyta na budowie to znakomite dopełnienie pracy ambitnego projektanta. Stąd bardzo chętnie i aktywnie uczestniczymy we wszelkiego rodzaju nadzorach. Z drugiej strony, zachęcamy naszych Klientów do kontynuowania współpracy przy kierowaniu budową, nadzorze autorskim lub inwestorskim, wymieniając zawsze ogromne korzyści z tego wynikające: od pełnego rozeznania i sprawnej koordynacji robót poczynając, a na wymiernej racjonalizacji rozwiązań i dopasowaniu ich do pożądanej technologii kończąc.