Hala ujeżdżalni koni

Inżynierskie
Lokalizacja
Facimiech
Architektura
ARP Autorska Pracownia Projektowa Manecki
Projekt konstrukcyjny:
2011
Inwestor
Klub Jeździecki Facimiech

Projekt hali ujeżdzalni koni dotyczył zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku stajni wraz z wybiegiem, zapleczem sanitarnym, gospodarczym i gastronomicznym dla Klubu jeździeckiego w miejscowości Facimiech. W ramach tej inwestycji zaprojektowano parterowy, niepodpiwniczony obiekt w postaci trójnawowej hali stalowo-murowanej o rozpiętości 11-30 m oraz długości ponad 100 m. Zgodnie z koncepcją obiekt ma stanowić stajnię dla około 100 koni. Ponadto ma zapewnić miejsce do ujeżdżania koni, zaplecze gospodarcze i sanitarne do pielęgnacji zwierząt. Część obiektu posiada poddasze użytkowe.

W ramach tej inwestycji opracowano projekt wykonawczy branży konstrukcyjnej na podstawie otrzymanych materiałów. Projekt hali ujeżdżalni koni wymagał wykonania sprawdzających obliczeń konstrukcyjnych oraz opracowania szczegółowej dokumentacji rysunkowej mogącej stanowić podstawę do realizacji inwestycji.

    Opis elementów konstrukcyjnych:

Pracując nad tym projektem wykorzystano w głównej mierze programy firmy Autodesk® pracujące w zakresie 2D i 3D. Rysunki utworzono przy pomocy modeli wykonanych w programie Autodesk®: Advance Concrete i Advance Steel. Do obliczeń wykorzystano pakiety CadSiS® i SpecBud® oraz program Autodesk®: ROBOT™ Structural Analysis Professional®.

Fundamenty:

Ze względu na proste warunki geotechniczne zaprojektowano bezpośrednie posadowienie obiektu na stopach fundamentowych o wymiarach w rzucie 2,0×2,0 m i 2,4×2,4 m pod słupami środkowymi w obszarze występowania słabszego podłoża.  Fundamenty projektowane z betonu klasy C30/37 i zbrojone prętami żebrowanymi ze stali klasy A-IIIN (B500SP). Słupy zamocowano w żelbetowych stopach fundamentowych, przyjmując przegubowy schemat połączenia.

Główna konstrukcja nośna:

Główną konstrukcję nośną budynku stanowią trójnawowe ramy stalowe rozmieszczone modularnie co 6,0 m. Ramy projektowane o słupach zewnętrznych z kształtowników HEB 260, wewnętrznych – HEB320 oraz HKS360-6 (w rejonie antresoli) oraz ryglach – nad nawą główną IPE500 oraz HEB500 (rejon antresoli), nad nawą boczną IPE400, a także w formie poszerzonej blachownicy nad słupami wewnętrznymi. Rygle antresoli zaprojektowane jako dwuteowe kształtowniki IPE400. Rampy stanowiące główną konstrukcję nośną zaprojektowane jako ramy z węzłami sztywnymi słupowo-ryglowymi. Przestrzenną sztywność hali zapewniają stężenia pionowe w osiach podłużnych, rygle podłużne i stężenia połaciowe.

Antresola:

Strop antresoli zaprojektowano w postaci monolitycznej, płyty żelbetowej o grubości 15 cm. Strop został oparty na blachach fałdowych TR 40/183. Płytę zaprojektowano z betonu klasy C30/37 i zazbrojono krzyżowo górą i dołem prętami żebrowanymi ze stali klasy A-IIIN (RB500W).

Konstrukcja dachu:

Cały budynek przekryty dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci 12 stopni. W części środkowej nad wejściem głównym zaprojektowano antresolę o takim samym kącie nachylenia i kalenicy prostopadłej do kalenicy nawy głównej. Pokrycie stanowią płyty warstwowe PW-8 z rdzeniem grubości 8 cm z polistyrenu zamocowane do stalowych płatwi.

Inne realizacje