Remont konstrukcji zakładu eksploatacji kruszyw

Inżynierskie
Lokalizacja
Racibórz
Architektura
-
Projekt konstrukcyjny:
2015-2016
Inwestor
PPKMiL

Przedmiotowa inwestycja obejmuje swoim zakresem projekt remontu konstrukcji wieży stalowej sortowni wtórnej Zakładu Eksploatacji Kruszyw i dotyczy specjalności konstrukcyjno-budowlanej. W ramach realizacji inwestycji przewidziano prace remontowe i naprawcze polegające na oczyszczeniu konstrukcji, wymianie elementów nie nadających się do dalszej eksploatacji oraz przygotowaniu konstrukcji do konserwacji.

Istniejąca wieża stalowa będąca przedmiotem opracowania została zbudowana przed około 30 laty i była eksploatowana dotychczas bez przeprowadzania większych remontów. Główną konstrukcję nośną stanowi stalowy szkielet wykonany z dwuteowników połączonych i zamkniętych blachami. Konstrukcję platform stanowią belki z dwuteowników normalnych i ceowników pokrytych blachą żeberkową. Stateczność konstrukcji zapewniają stężenia z kątowników w płaszczyznach słupów oraz platform. Konstrukcję dachu stanowi blacha trapezowa oparta na ruszcie z kształtowników. Do konstrukcji dodatkowo podwieszono belkę wciągarki.  W bezpośrednim otoczeniu konstrukcji wieży zlokalizowane zostały również inne obiekty konstrukcyjne takie jak na przykład konstrukcje wsporcze i estakady przenośników taśmowych.

Przed przystąpieniem do prac projektowych przeprowadzona została wizja lokalna na podstawie, której dokonano oceny stanu technicznego poszczególnych elementów konstrukcyjnych. Po wykonaniu dokładnych pomiarów przygotowana została inwentaryzacja budowlana, w której skład wchodziły szczegółowe rysunki konstrukcyjne. Ponadto po zakończonym procesie projektowym na etapie wykonawczym prowadzono nadzór nad robotami budowlanymi.

Inne realizacje