Wiata drewniana

Inżynierskie
Lokalizacja
Rudyszwałd
Architektura
-
Projekt konstrukcyjny:
2005
Inwestor
Urząd Gminy Krzyżanowice

Projekt wiaty drewnianej dotyczył realizacji inwestycji polegającej na budowie wielofunkcyjnej wiaty o konstrukcji drewnianej przeznaczonej do użytkowania w różnych celach. Zaprojektowano otwartą wiatę o konstrukcji drewnianej, przekrytą dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 23 stopnie.

Główną konstrukcję wiaty stanowi ustrój płatwiowo-kleszczowy. Na słupach o przekroju 16×16 cm w dwóch poziomach oparto płatwie, stanowiące bezpośrednie oparcie dla krokwi. Całość konstrukcji wykonano z drewna klasy C24 i zaimpregnowano preparatem zabezpieczającym przed korozją biologiczną i powleczono drewnochronem w kolorze jasnego brązu. Wiatę posadowiono na żelbetowych stopach fundamentowych z betonu klasy C12/15 o wymiarach 40×40 cm oraz wysokości 10 cm, zbrojonych stalą klasy A-I (St3SX). Jako pokrycie dachowe zastosowano płyty Onduline. Płytę na gruncie wykonano w postaci płyty monolitycznej grubości 12 cm z betonu klasy C12/15 na warstwie grubości 15 cm zagęszczonej podsypki piaskowej.

Projekt wiaty drewnianej zrealizowano w fazie projektu budowlanego. W ramach opracowania wykonano niezbędne obliczenia konstrukcyjne korzystając z pakietów CadSiS®, a rysunki zostały wykonane w programie firmy Autodesk®: AutoCAD.

 

Inne realizacje