Wiata stalowa

Inżynierskie
Lokalizacja
Racibórz
Architektura
-
Projekt konstrukcyjny:
2017
Inwestor
prywatny

Projekt konstrukcji wiaty stalowej wchodził w zakres planowanej inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie budynku gospodarczego zlokalizowanego w Raciborzu. Projektowana wiata o konstrukcji stalowej ma służyć do przechowywania maszyn rolniczych. W celu realizacji inwestycji przewidziano wykonanie prac rozbiórkowych polegających na rozebraniu poszczególnych elementów istniejącego budynku gospodarczego. W zakres prac rozbiórkowych wchodzą takie elementy między innymi jak stolarka drzwiowa i okienna, poszycie dachowe na deskowaniu pełnym wraz z elementami więźby dachowej, mur ceglany od poziomu fundamentów oraz pomieszczenia składowe wewnątrz budynku. Wiatę zaprojektowano na rzucie prostokąta jako halę dwunawową o konstrukcji stalowej szkieletowej.

W ramach ten inwestycji opracowany został projekt budowlany stanowiący podstawę do uzyskania pozwolenia na przebudowę i rozbudowę istniejących budynków i realizację inwestycji. Opracowanie zawiera także ocenę stanu technicznego istniejącego budynku gospodarczego zlokalizowanego na terenie działki inwestora, opis planowanego zakresu robót rozbiórkowych oraz podstawowe wytyczne realizacyjne.

 

    Opis elementów konstrukcyjnych:

Projekt konstrukcji wiaty stalowej wymagał wykonania obliczeń konstrukcyjnych wraz z wymiarowaniem poszczególnych elementów konstrukcyjnych planowanego zamierzenia inwestycyjnego. Obliczenia numeryczne wykonano na podstawie modelu 3D wiaty wykonanego w programie Autodesk®: ROBOT™ Structural Analysis Professional®. Zestawienie obciążeń oraz wybrane elementy przeliczono wykorzystując pakiety programu Specbud®. Ponadto szczegółowe rysunki konstrukcji stalowej wygenerowane zostały na podstawie modelu 3D przy pomocy programu firmy  Autodesk®: Advance Steel.

Fundamenty:

Nowoprojektowaną wiatę stalową posadowiono częściowo na fundamentach istniejącej zabudowy. Część fundamentów pod wiatę doprojektowano w ramach opracowania projektu.  Przewidziano wykonanie częściowego posadowienia wiaty na żelbetowych, schodkowych stopach fundamentowych. Stopy monolityczne wylewane na budowie z betonu klasy C20/25 i zbrojone stalą A-IIIN przy zachowaniu minimalnej otuliny wynoszącej 50 mm. Projektowane fundamenty wykonane na warstwie chudego betonu grubości 10 cm i klasy C8/10. Boczne krawędzie odsadzek stóp fundamentowych zabezpieczono izolacją przeciwwilgociową IZOHAN.

Słupy:

Główną konstrukcję nośną projektowanej wiaty stalowej stanowią słupy, które podzielone zostały na dwa typy. Pierwszy typ to pięć słupów wykonanych z profili HEB220, które zlokalizowano od strony budynku mieszkalnego. Drugi typ słupów stanowią  trzy słupy wykonane z dwóch sztuk profili IPE160 wyspawanych razem w  przekrój skrzynkowy. Słupy wraz z ostrogami znajdującymi się poniżej poziomu terenu zabetonowane zostały w żelbetowych stopach fundamentowych na etapie wykonywania fundamentów. Słupy wykonano z stali profilowej S235JR.

Kratownice:

Na słupach nośnych wsparto przestrzenne kratownice typu N wykonane z kątowników, stanowiące główny ustrój nośny konstrukcji dachu. Wysokość kratownic pierwszych dwóch dźwigarów od strony budynku mieszkalnego wynosi 700 mm, natomiast kratownica skrajna projektowana o wysokości 500 mm. Szerokość kratownic, z wyjątkiem dźwigarów skrajnych mają szerokość 360 mm (szerokość kratownic skrajnych wynosi 280 mm). Pasy górne i dolne kratownic o wysokości 700 mm wykonane z kątowników równoramiennych L70x70x6, a słupki pionowe wykonane także z kątownika równoramiennego, ale o przekroju L40x40x4. Krzyżulce oraz poziome skratowania zaprojektowano z profili L35x35x4. Zastosowano stal konstrukcyjną S235JR.

Płatwie:

Bezpośrednio na projektowanych dźwigarach nośnych w postaci przestrzennych kratownic oparto płatwie, zaprojektowane z profili dwuteowych IPE140 ze stali profilowej S235JR w rozstawie co około 75 cm. Płatwie stanowią bezpośrednie podparcie dla drewnianych łat, do których zamocowano pokrycie dachowe. Płatwie zamocowane do dźwigarów dachowych za pośrednictwem spawania.

Stężenia:

Kratownice stężono przestrzennie dodatkowymi kratownicami prostopadłymi do głównego kierunku nośnego dźwigarów dachowych. Dodatkowe stężenia zlokalizowano w osiach słupów oraz na przewieszeniu. Wiatę dodatkowo stężono prętowymi skratowaniami  typu X w polu ściany przylegającej bezpośrednio do garażu. Stężenie wykonano z prętów o średnicy 20 mm i zamocowano z wykorzystaniem śruby rzymskiej.

Poszycie dachowe:

Poszycie konstrukcji dachu z blachy trapezowej T35 o grubości 0,5 mm. Pokrycie dachowe zaprojektowano tak, aby możliwe było zastosowanie jednego arkusza blachy w kierunku spadku połaci dachowej, z uwagi na mały kąt nachylenia i uniknięcia stosowania poprzecznych styków w blasze. Podłużne styki łączonych arkuszy blach uszczelniono na całej długości zgodnie z zaleceniami producenta. Blachę trapezową ułożono na drewnianych łatach o przekroju 5×5 cm z drewna klasy C20, mocowanych bezpośrednio do stalowych płatwi z profili IPE140.

Inne realizacje