Biurowiec TechPark KANLUX

Publiczne
Lokalizacja
Radzionków
Architektura
medusa group
Projekt konstrukcyjny:
2015-2016
Inwestor
KANLUX

Projekt konstrukcyjny biurowca TechPark KANLUX dotyczył przebudowy istniejącej stołówki składającej się z czterech prostopadłościanów z wewnętrznym atrium na nowoczesny biurowiec. Głównym zadaniem w ramach projektu było zaproponowanie podkonstrukcji innowacyjnej stalowej fasady. Elewację zaprojektowano w postaci zewnętrznego parawanu o konstrukcji stalowej z płyt korytkowych typu BAKS HCP, których typowe zastosowanie służy do podwieszania okablowania w budynkach. Jako konstrukcję wsporczą, do której zamocowano elewację zaprojektowano specjalną podkonstrukcję stalową z przestrzennych słupów kratowych. Stalowa konstrukcja osłonowa ma wysokość ponad 7 m oraz całkowitą powierzchnię wynoszącą prawie 1 500 m2. Przedstawiono również rozwiązania szkieletowej podkonstrukcji stalowej tarasu w patio oraz elementów konstrukcji żelbetowych i murowych między innymi takich jak: fundamenty tarasu zewnętrznego, podkonstrukcję żelbetową tarasu zewnętrznego, pochylnię, schody zewnętrzne, ścianki oporowe oraz betonowe donice.

Projekt konstrukcyjny biurowca KANLUX okazał się dużym sukcesem. Został doceniony wieloma nagrodami. W ramach tego projektu konstrukcyjnego opracowano projekt koncepcyjny, projekt budowlany, wykonawczy i warsztatowy. Całościową koncepcję architektoniczną przygotował zespół medusa group.

    Opis elementów konstrukcyjnych:

W ramach prac obliczeniowych skupiono się zwłaszcza na zapewnieniu konstrukcji odpowiedniej sztywności, przez co przeprowadzono zaawansowane analizy obliczeniowe. Wykonano je przy wykorzystaniu modelu 3D z zastosowaniem programu Autodesk® ROBOT™ Structural Analysis Professional. Sprawdzająco użyto również pakietów programu Specbud®. Część rysunkową opracowano przy pomocy programów 2D i 3D Autodesk®: AutoCAD, Advance Steel i Advance Concrete. W ramach projektu konstrukcyjnego biurowca TechPark KANLUX zostały wydane szczegółówe rysunki warsztatowe systemu elewacji oraz stalowej podkonstrukcji. Ponadto przez cały etap realizacji inwestycji zapewniono wsparcie techniczne Wykonawcy.

Fundamenty:

Projekt konstrukcyjny biurowca TechPark KANLUX obejmował zaprojektowanie fundamentów pod wewnętrzny i zewnętrzny taras oraz pochylnię, wewnętrzną klatkę schodową, schody zewnętrzne, ściankę oporową i betonowe donice. Fundamenty pod taras wewnętrzny zaprojektowano w formie stóp fundamentowych z żelbetowymi słupami. Taras zewnętrzny wraz z pochylnią, schodami zewnętrznymi, betonowymi donicami i ścianką oporową posadowiono na żelbetowej podkonstrukcji i stopach fundamentowych ze słupami żelbetowymi. Schody wewnętrzne klatki schodowej posadowiono na żelbetowych ławach fundamentowych. Wszystkie fundamenty zaprojektowano z betonu klasy C30/37 i zbrojono stalą klasy A-IIIN B500SP. Z uwagi na zagrożenie posadowienia na nasypie niekontrolowanym przewidziano zastosowanie podsypki piaskowej o grubości 50 cm pod wszystkimi fundamentami.

Ściany:

Ściany piwnic projektowanej klatki schodowej wykonano jako murowane o grubości 25 cm z bloczków betonowych klasy C16/20 na zaprawie cementowo – wapiennej klasy M10. Ściany nadziemia zaprojektowane z pustaków ceramicznych Porotherm P+W grubości 25 cm i połączone na strzępia z istniejącymi ścianami na głębokość 12 cm.

Konstrukcja stalowa:

Zaprojektowano podkonstrukcję stalową tarasu wewnętrznego i zewnętrznego z stali profilowej S355, ocynkowanej ogniowo na grubość minimum 90 μm. Do połączenia elementów stalowych zastosowano śruby klasy 8.8 ocynkowane, trudnordzewiejące. Elementy umiejscowione ponad powierzchnią terenu zabezpieczono dodatkowo poprzez malowanie powłokami antykorozyjnymi. Ostatecznie tras zewnętrzny i atrium  wykończono w systemie Deck-Dry przy zastosowaniu ryflowanych desek z drewna egzotycznego.

Rampa wyładowcza:

Konstrukcje rampy wyładowczej wraz ze schodami zaprojektowano jako monolityczną, żelbetową. Na wszystkie projektowane elementy zastosowano beton C30/37 oraz stal zbrojeniową klasy A-IIIN (B500SP). Wszystkie konstrukcyjne elementy żelbetowe, monolityczne stykające się z gruntem zabezpieczono przeciwwilgociowo odpowiednim preparatem.

Ekran z korytek BAKS:

Zaprojektowano elewację w postaci zewnętrznego parawanu z koryt kablowych Baks HCP na podkonstrukcji stalowej. Stalowa podkonstrukcja stanowiąca oparcie dla elementów fasadowych składa się głównie z układu stalowych słupów i rygli.  Do wykonania elewacji przyjęto trzy szerokości koryt: 50,200 oraz 400 mm zachowując pomiędzy poszczególnymi korytkami szczelinę 10-15 mm umożliwiającą regulację. Elewacja została wyniesiona 15 cm ponad poziom gruntu i sięga najwyższego punktu budynku na wysokość 7,10 m od przyjętego poziomu 0. Podkonstrukcję stalową ekranu wykonano ze stali profilowej S355 i ocynkowano ogniowo na grubość 90 μm. Stalowe profile zakończono zaślepkami z blachy o grubości 3mm.

Słupy kratowe stanowiące główna konstrukcję nośną połączono z żelbetową stopą fundamentową za pomocą systemowej podlewki pod blachy łączące. Konstrukcję stalową zamocowano do ścian murowanych za pomocą łączników rozporowych. Z uwagi na duże zróżnicowanie materiałowe ścian przed rozpoczęciem montażu elewacji zalecono wykonanie próby wytrzymałościowej łączników w różnych miejscach elewacji. Na tej podstawie ostatecznie dobrano wymaganą głębokość osadzenia elementów mocujących.

Inne realizacje