Projekt konstrukcyjny budynku biurowego ENARGITE to jak dotychczas największy projekt zrealizowany przez figura.team. Powstał on w ścisłej współpracy z zaprzyjaźnioną pracownią architektoniczną medusa group. Przeprowadziliśmy wieloetapowe prace projektowe począwszy od etapu koncepcyjnego – wstępnego i szczegółowego, przez etap przetargowy i etap projektu budowlanego, aż po dwufazowy projekt wykonawczy.

Projekt konstrukcyjny obejmował dwa segmenty budynku biurowego (A i B) o łącznej powierzchni ponad 21 000 m2. Budynek składa się z dziewięciu kondygnacji, w tym siedmiu nadziemnych i dwóch podziemnych, obejmujących łącznie ponad 200 miejsc parkingowych.

Główną konstrukcję budynku stanowi szkielet żelbetowy usztywniony monolitycznymi trzonami komunikacyjnymi. Całość posadowiono na monolitycznej płycie żelbetowej o zróżnicowanej grubości. Stropy kondygnacji podziemnych oraz parteru to stropy żelbetowe, monolityczne w postaci stropów płaskich z obniżonymi pasmami słupowymi, a w ograniczonym zakresie w postaci stropu płaskiego i stropu płytowo-belkowego. Komunikację samochodów oraz urządzeń przewidziano za pomocą ramp żelbetowych połączonych sztywno ze ścianami – tarczami oraz ścianami szczelinowymi i belkami żelbetowymi. Dla patio przewidziano żelbetową podkonstrukcję w postaci układu płytowo-belkowego. Stropy kondygnacji nadziemnych oparto na słupach, ścianach i belkach krawędziowych, projektując je jako stropy typu Filigran z obniżonymi pasmami słupowymi. Oba segmenty budynku połączone zostały ze sobą za pomocą tarczy żelbetowej. Z konstrukcji stalowych należy wyszczególnić między innymi obudowy wentylatorni, schodki, konstrukcje wsporcze pod instalacje i urządzenia techniczne, a także belki w szybach windowych i w szachtach wentylatorni na stropodachu.

Poszczególne elementy konstrukcyjne były obliczane i tworzone przy wykorzystaniu modeli 2D i 3D z zastosowaniem oprogramowania Autodesk®: ROBOT™ Structural Analysis Professional®, AutoCAD, Advance Concrete, Advance Steel. W ograniczonym zakresie wykorzystano też technologię BIM i program Autodesk® Revit Structure oraz pakiety Specbud® i CadSiS®.

Inne realizacje