Salon samochodowy ŠKODA

Publiczne
Lokalizacja
Gdańsk
Architektura
INCO ARCHITEKCI
Projekt konstrukcyjny:
2016
Inwestor
LELLEK GROUP

Projekt konstrukcyjny salonu samochodowego SKODA dotyczył dużej inwestycji u wybrzeży Bałtyku. Projekt dotyczył zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie salonu sprzedaży dla uznanego dealera branży automotiv LELLEK Group. Projektowany salon składa się z części wystawowej wyniesionej na poziom piętra wraz z tarasem oraz serwisu napraw znajdującego się na poziomie parteru. Główną konstrukcję nośną projektowanego obiektu stanowi monolityczny szkielet żelbetowy w postaci słupów i belek połączonych z płytami stropowymi.

W ramach tego opracowania na podstawie koncepcji i projektu architektonicznego zaprzyjaźnionej pracowni INCO Architekci opracowano kilkufazowy projekt konstrukcyjny. Przeprowadzone zostały wieloetapowe analizy począwszy od wstępnej koncepcji, przez projekt budowlany, stanowiący podstawę do uzyskania pozwolenia na budowę aż po rozbudowany projekt wykonawczy. Projekt konstrukcyjny salonu samochodowego SKODA obejmował swoim zakresem wykonanie szeregu analiz statyczno-wytrzymałościowych, obliczeń konstrukcyjnych i wymiarowania poszczególnych elementów konstrukcji. Opracowana dokumentacja uzupełniona została również o szczegółowe rysunki szalunkowe i zbrojenia wszystkich elementów żelbetowych.

Do pracy nad tym projektem wykorzystano oprogramowanie komputerowe działające w wymiarze BIM takie jak Autodesk®: Revit Structure, które pozwoliło na bardzo dobrą koordynację międzybranżową. Obliczenia i analizy całej konstrukcji przeprowadzono w modelu 3D wykonanego w programie Autodesk®: ROBOT™ Structural Analysis Professional®. Rysunki konstrukcyjne poszczególnych elementów przygotowane zostały na podstawie modelu 3D przygotowanego w programie Autodesk®: Advance Concrete.

Inne realizacje