Projekt konstrukcyjny kompleksu obsługi samochodów dotyczył budowy nowoczesnego centrum obsługi samochodów we Wrocławiu. Projektowany kompleks obejmuje salon i serwis samochodowy dopasowany do ogólnoświatowych wymogów gigantów motoryzacyjnych takich jak Volkswagen, Seat czy Skoda. Zaprojektowano obiekt o powierzchni użytkowej prawie 17 tysięcy m2 w pobliżu węzła komunikacyjnego autostrady A4 i A8. W skład powierzchni użytkowej obiektu wchodzi kilka ściśle powiązanych ze sobą funkcjonalnie części m.in.: salony wystawowe z częścią sprzedażową różnych marek, zaplecze serwisowe i magazynowe oraz myjnia i lakiernia samochodowa. Część ekspozycyjna jest w stanie pomieścić około 50 samochodów.

Konstrukcja całego obiektu składa się z dwóch części oddzielonych od siebie dylatacją i posadowionych na różnych poziomach. Część podziemną stanowi monolityczny szkielet składający się z układu słupów i tarcz żelbetowych. Część nadziemną zaprojektowano jako „open space” wykorzystując siatkę słupów żelbetowych i stalowych. Całość budynku przekryto stalową konstrukcją dachu składającą się ze stalowych wiązarów kratowych oraz belek pokrytych blachą trapezową.

Projekt konstrukcyjny kompleksu obsługi samochodów MOTORPOL obejmował opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego w ścisłej współpracy i koordynacji branżowej. Projekt powstał na podstawie koncepcji architektonicznej opracowanej przez pracownię architektoniczną INCO z Gliwic.

    Opis elementów konstrukcyjnych:

Do realizacji projektu konstrukcyjnego kompleksu obsługi MOTORPOL wykorzystano technologię BIM, co pozwoliło na ścisłą koordynację poszczególnych branż i sprawne opracowanie projektu konstrukcji. Do pracy nad tym projektem wykorzystano oprogramowanie BIM firmy Autodesk® REVIT Structural. Analizy i obliczenia wykonano przy pomocy modelu 3D całej konstrukcji wykonanej w programie Autodesk® ROBOT™ Structural Analysis Professional oraz pakietów 2D programu Specbud® . Wykonano szczegółowe rysunki zestawcze, rysunki szalunkowe i zbrojenia poszczególnych elementów konstrukcyjnych oraz rysunki elementów konstrukcji stalowych w programie Autodesk®: Advance Concrete i Advance Steel.

Fundamenty:

Fundamenty zaprojektowano w postaci płyty fundamentowej grubości 40 cm na dwóch różnych poziomach. Płyty fundamentowe wykonane z betonu klasy C30/37 i zbrojone stalą A-IIIN (B500SP). Do wykonania fundamentów przewidziano zastosowanie betonu wodoszczelnego o stopniu wodoszczelności W8. Całość fundamentów posadowiono na warstwie podkładowej grubości 10 cm z chudego betonu klasy C12/15. Pomiędzy dwiema częściami obiektu posadowionymi na różnych poziomach zaprojektowano dylatację o szerokości 30 mm. Szczeliny dylatacyjne zabezpieczono materiałem ściśliwym, zapobiegającym dostawaniu się wód gruntowych do wnętrza obiektu.

Ściany:

Na poziomie kondygnacji podziemnej, częściowo parteru oraz w obrębie klatek schodowych i szybów windy samochodowej zaprojektowano ściany monolityczne, żelbetowe o grubości 30 cm. Wszystkie ściany projektowane o klasie odporności ogniowej REI120 poprzez dobór odpowiedniej otuliny zbrojenia. Ściany nośne wykonane z betonu klasy C30/37 i zbrojone stalą A-IIIN B500SP. Dodatkowo część ścian zaprojektowana została jako murowane z bloczków silikatowych z usztywnieniem w postaci żelbetowych rdzeni i wieńców.

Słupy:

W projekcie zastosowano słupy żelbetowe i słupy stalowe. Słupy żelbetowe wykonane z betonu klasy C30/37 lub C40/50, zbrojone stalą A-IIIN B500SP oraz klasie odporności ogniowej REI120. Słupy stalowe wykonane ze stali S235JR zabezpieczonej ogniowo. Wszystkie słupy zaprojektowano tak, aby wytrzymały obciążenie wyjątkowo w przypadku uderzenia samochodem.

Belki:

Nad kondygnacją podziemną i częścią parteru zaprojektowano układ żelbetowych podciągów wylewanych na budowie razem z płytami stropowymi. Belki projektowane z betonu klasy C30/37 i zbrojone prętami ze stali gatunku B500SP i klasy A-IIIN. Belki nośne w stropach zaprojektowano o odporności ogniowej REI120, poprzez zachowanie odpowiedniej otuliny zbrojenia głównego. Dodatkowo przewidziano wykonanie belek swobodnie podpartych w ścianach murowanych o odporności ogniowej obniżonej do REI60.

Stropy:

Stropy zaprojektowano jako płyty żelbetowe o grubościach 20 i 24 cm, oparte na układzie podciągów żelbetowych na siatce słupów. Płyty stropowe wykonane z betonu klasy C30/37, zbrojone prętami z stali B500SP (A-IIIN). Wszystkie płyty zostały zaprojektowane o klasie odporności ogniowej REI120.

Schody:

Zaprojektowano schody żelbetowe, monolityczne zakotwione w żelbetowych ścianach konstrukcyjnych. Dla wszystkich schodów przyjęto grubość płyty biegu oraz spoczników równą 20 cm. Schody wykonane z betonu klasy C30/37 i zbrojone salą A-IIIN B500SP.

Konstrukcja dachu:

Konstrukcja dachu składa się z belek stalowych oraz pokrycia z blachy trapezowej. Blacha trapezowa jest włączona do pracy  belek i została uwzględniona w obliczeniach statyczno-wytrzymałościowych. Przyjęto mocowanie blachy do belek w każdej fałdzie i styki blach na zakład łącznikami w rozstawie maksymalnym 300 mm oraz montaż blachy trójprzęsłowy. Układ belek stalowych zaprojektowano z stali S235JR opartych na ścianach i słupach.

Inne realizacje