Dom z basenem

Mieszkalne
Lokalizacja
Zawiercie
Architektura
medusa group
Projekt konstrukcyjny:
2014
Inwestor
prywatny

Projekt konstrukcyjny domu z basenem dotyczył realizacji inwestycji wolnostojącego domu jednorodzinnego w Zawierciu. Budynek zaprojektowano jako dwukondygnacyjny, podpiwniczony budynek mieszkalny z płaskim dachem. Projektowany dom jest bardzo nietypowy, ze względu na swoją prostotę i nowoczesną architekturę. Część piwniczna budynku stanowi poziom garażowy, natomiast poziom parteru przeznaczono jako część mieszkalną, w której zaprojektowano wewnętrzny basen. Na dachu budynku przewidziano wykonanie dwóch niezależnych nadbudówek, obejmujących część kuchenną i pokojową. Budynek zaprojektowany został w technologii monolitycznej, żelbetowej. Wewnątrz budynku zaprojektowano węzeł komunikacyjny składający się z szybu windowego oraz schodów o konstrukcji stalowej. Główną konstrukcję budynku stanowi układ ścianowo-płytowy z elementów monolitycznych, żelbetowych.

Projekt konstrukcyjny domu z basenem obejmował realizację fazy projektu budowlanego na podstawie, którego otrzymano pozwolenie na budowę. Projekt branży konstrukcyjnej został opracowany na podstawie koncepcji projektowej oraz projektu budowlanego branży architektonicznej biura projektowego medusa group.

    Opis elementów konstrukcyjnych:

W ramach tej realizacji wykonano niezbędne obliczenia statyczno-wytrzymałościowe przy pomocy oprogramowania 2D i 3D. Model 3D stanowiący podstawę do wymiarowania żelbetowych płyt wykonano w programie Autodesk®: ROBOT™ Structural Analysis Professional®. Elementy drobnowymiarowe takie jak belki żelbetowe, schody lub elementy konstrukcji stalowych zostały zwymiarowane przy pomocy pakietów programu Specbud®. Rysunki konstrukcyjne opracowano korzystając z programu Autodesk®: AutoCAD.

Fundamenty:

Budynek posadowiono za pośrednictwem żelbetowych ław i stóp fundamentowych na dwóch zasadniczych poziomach. Pomiędzy ławami zaprojektowano poziome żelbetowe rygle o przekroju 30×50 cm.  Ściany nośne posadowiono na żelbetowych ławach fundamentowych o zmiennej szerokości, natomiast słupy posadowione za pośrednictwem żelbetowych, stóp schodkowych. Fundamenty wykonane z betonu C50/60 i zbrojone stalą A-IIIN (RB500W).

Ściany:

Ściany budynku projektowane jako ściany monolityczne, żelbetowe z betonu C25/30 i zbrojone prętami ø16 ze stali A-IIIN (RB500W). Ściany w podziemiu o grubości 30 cm, zbrojenie ścian kotwione w ławach fundamentowych. W poziomie parteru zewnętrzne ściany nośne projektowane o grubości 30 cm, natomiast ściany wewnętrzne i ściny attyki o grubości 20 cm.

Stropy:

Nad dwoma głównymi kondygnacjami projektuje się monolityczne płyty żelbetowe krzyżowo zbrojone i wspornikowe o grubości 32 cm. Nad pomieszczeniami nadbudówek zaprojektowano płyty grubości 20 i 25 cm oparte na ścianach żelbetowych, słupach stalowych i nadciągach żelbetowych. Płyty projektowane z betonu C50/60 i zbrojone prętami ze stali A-IIIN (B500SP).

Belki:

Zaprojektowano monolityczne belki żelbetowe w postaci nadciągów i podciągów wylewanych na budowie razem z płytą stropową. Przewidziano wykonanie belek z betonu C50/60 zbrojonych podłużnie prętami i poprzecznie strzemionami ze stali A-IIIN B500SP. Belki oparto na wewnętrznych i zewnętrznych ścianach żelbetowych oraz słupach stalowych.

Słupy:

W poziomie dwóch głównych kondygnacji projektuje się słupy stalowe z profili HEM 320. Słupy zakotwiono do elementów żelbetowych głównej konstrukcji nośnej budynku między innymi do fundamentów i naciągów. Słupy znajdujące się w garażu zabezpieczono przed możliwym uderzeniem samochodu. Dla nadbudówki części pokojowej wykonano słupy z profili HEB 200, natomiast słupy w części pokojowej i słupy stanowiące konstrukcję szybu windy zaprojektowano z profili HEM 320. Wszystkie słupy zostały zaprojektowane ze stali profilowej S355.

Schody:

W bezpośrednim sąsiedztwie szybu windowego zaprojektowano schody stalowe ze stali konstrukcyjnej S235. Poszczególne elementy konstrukcji schodów zaprojektowano jako elementy spawane spoinami czołowymi i pachwinowymi. Dodatkowo w części środkowej domu zaprojektowano schody wspornikowe o konstrukcji monolitycznej, żelbetowej. Schody o wysięgu 1,0 m zakotwiono w żelbetowej konstrukcji ściany nośnej. Grubość płyty biegu schodów przyjęto 12 cm. Konstrukcję schodów wykonano z betonu C25/30 i zbrojono prętami głównymi ø12 w rozstawie co 14 cm ze stali A-IIIN (RB500W). Pręty rozdzielcze zastosowano ø6 co 24 cm ze stali A-0 St0S-b.

Niecka basenowa:

Projekt konstrukcyjny domu z basen obejmował również projekt wewnętrznej niecki basenowej. Konstrukcja niecki składa się z żelbetowej płyty dennej o grubości 20 cm i żelbetowych ścian grubości 30 cm. Jedna z ścian niecki basenowej stanowi równocześnie zewnętrzną ścianę konstrukcyjną budynku. Pod płytą denną basenu zaprojektowano pomieszczenia techniczne. Ściany basenu podobnie jak płyta denna zaprojektowane zostały z betonu klasy C25/30 i zbrojone zostały prętami ø16 ze stali A-IIIN (RB500W).

Inne realizacje