Domy szeregowe NA WZGÓRZU

Mieszkalne
Lokalizacja
Mikołów
Architektura
Zalewski Architecture Group
Projekt konstrukcyjny:
2013
Inwestor
PU-H Mega-Service

Projekt konstrukcyjny domów szeregowych NA WZGÓRZU dotyczył zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie zespołu domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej w Mikołowie. Na przedmiotowej działce zaprojektowano 5 budynków mieszkalnych, gdzie ze względu na wielkość działki, jej kształt geometryczny i usytuowanie względem kierunków świata oraz nachylenie zaprojektowano zabudowę, w której zgrupowano budynki w systemie zbliżonym do zabudowy bliźniaczej. Zaprojektowano 3 grupy budynków o różnym układzie funkcjonalno-użytkowym. Wszystkie budynki mają klasyczny układ podpiwniczonego domu jednorodzinnego z poddaszem użytkowym. Bryły domów przekryte zostały dachem dwuspadowym, w którym ukształtowano lukarny doświetlające pomieszczenia na poddaszu. Budynki zaprojektowano w konstrukcji tradycyjnej. Główną konstrukcję nośną budynków stanowi układ wewnętrznych i zewnętrznych murowanych ścian nośnych połączonych z stropami gęstożebrowymi i drewnianą konstrukcją więźby dachowej.

Projekt konstrukcyjny domów szeregowych obejmował dwufazowy etap projektowy, który przeprowadzono na podstawie koncepcji architektonicznej architektów z biura projektowego Zalewski Architecture Group. W ramach tego projektu opracowano projekt budowlany oraz wykonawczy branży konstrukcyjnej.

    Opis elementów konstrukcyjnych:

W ramach tego projektu wykonano niezbędne obliczenia i analizy statyczno-wytrzymałościowe poszczególnych elementów konstrukcji korzystając z oprogramowania 2D i 3D. Wykorzystano program firmy Autodesk®: ROBOT™ Structural Analysis Professional® oraz pakiety Specbud®, CadSiS® i RM-Win. Część rysunkową dokumentacji przygotowano przy pomocy programu Autodesk®: AutoCAD.

Fundamenty:

Przewidziano posadowienie projektowanych budynków na fundamentach w postaci ław i stóp fundamentowych z betonu klasy C25/30. Geometria fundamentów została zróżnicowana w zależności od lokalizacji fundamentu i wartości przenoszonych obciążeń.  Fundamenty zazbrojono prętami głównymi ze stali A-IIIN (RB500W )oraz strzemionami ze stali A-0 (St0S-b). Pod całością fundamentów przewidziano wykonanie warstwy podkładowej z chudego betonu klasy C8/10 grubości 10 cm.

Ściany fundamentowe zaprojektowane częściowo jako murowane, a częściowo jako żelbetowe. Ściany fundamentowe grubości 38 cm z bloczków betonowych z betonu klasy C16/20 murowane na zaprawie cementowej klasy M7, a ściany fundamentowe grubości 44 cm zaprojektowane z pustaków ceramicznych POROTHERM 44 P+W klasy 10.  Dodatkowo ściany o grubości 25 cm zaprojektowano jako monolityczne, żelbetowe ściany wylewane na budowie z betonu klasy C25/30 i zbrojone prętami pionowymi i poziomymi ze stali A-IIIN gatunku RB500W.

Ściany:

Zaprojektowano zewnętrzne ściany nośne o zróżnicowanej szerokości. Poniżej poziomu parteru zastosowano pustaki ceramiczne POROTHERM 44 P+W klasy 10 na zaprawie cementowej M7. Powyżej poziomu parteru zastosowano pustaki ceramiczne POROTHERM grubości 30 i 44 cm na zaprawie ciepłochłonnej.  Ściany wewnętrzne o grubości 25 cm również z pustaków POROTHERM zaprojektowano na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M5.

Nadproża, wieńce:

Wieńce zewnętrzne i wewnętrzne na wszystkich ścianach nośnych i usztywniających wykonano z betonu C20/25 i zazbrojono prętami głównymi ze stali A-IIIN (RB500W) oraz strzemionami ze stali A-0 (St0S-b). Nadproża w ścianach murowanych nad oknami i drzwiami projektowane z belek prefabrykowanych POROTHERM. W zewnętrznych otworach narożnych i otworach o szerokości niepozwalającej na zastosowanie nadproży prefabrykowanych przewidziano wykonanie nadproży monolitycznych z betonu C20/25 i zbrojonych prętami głównymi ze stali A-IIIN (RB500W) oraz strzemionami ze stali A-0 (St0S-b). W miejscach zastosowania nadproży monolitycznych wprowadzono konsole stalowe podtrzymujące wystające części pustaków oraz stanowiące mocowanie rusztu drewnianego wypełnienia powstałej przestrzeni.

Słupy:

Słupy zaprojektowano jako słupy żelbetowe z betonu C20/25 i zbrojone prętami głównymi ze stali A-IIIN (RB500W) oraz strzemionami ze stali A-0 (St0S-b). Odpowiednią współpracę pomiędzy słupami żelbetowymi a ścianami murowanymi zapewniono poprzez zastosowanie strzępi lub prętów „łącznikowych”.

Stropy:

Zaprojektowano stropy gęstożebrowe, sprężone firmy RECTOR. Poszczególne elementy stropów wykonane zostały z rysunkami konstrukcyjnymi i wytycznymi producenta.

Konstrukcja dachu:

Zaprojektowano dwuspadowy dach o konstrukcji jętkowej. Konstrukcję dachu wykonano z drewna klasy C24.

Schody wewnętrzne:

Schody prowadzące na piętro zaprojektowano jako drewniane schody systemowe. Schody w piwnicy  zaprojektowano jako monolityczne, żelbetowe schody płytowe z betonu C20/25,  zbrojone prętami głównymi ze stali A-IIIN (RB500W) oraz rozdzielczymi ze stali A-0 (St0S-b).

Schody i tarasy zewnętrzne:

Tarasy i schody od frontu budynków projektowane jako żelbetowe z betonu C25/30 (B30), zbrojone prętami ze stali A-IIIN (RB500W). Od tyłu budynku przewidziano wykonanie tarasów o konstrukcji drewnianej z drewna klasy C24. Drewniane elementy konstrukcyjne tarasów mocowane do betonowych słupków za pomocą wcześniej zabetonowanych wsporników typu D: WSD 120×90. Słupki o wymiarach 25×25 cm z betonu C25/30 posadowione na głębokości 1 m poniżej poziomu terenu.

Inne realizacje