Dom ze Śląska

Mieszkalne
Lokalizacja
-
Architektura
medusa group
Projekt konstrukcyjny:
2015-2017
Inwestor
prywatny

Projekt konstrukcyjny domu ze Śląska dotyczył budowy nietypowego i niestandardowego, wolnostojącego domu jednorodzinnego. Projektowany budynek to jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony obiekt z płaskim dachem. Jego prostota i surowy wygląd powoduje, że zaprojektowany budynek jest bardzo nowoczesny. Główną konstrukcję nośną projektowanego budynku stanowi ustrój ścianowo-płytowy w technologii monolityczno-prefabrykowanej. Konstrukcję budynku zaprojektowano z uwzględnieniem prognozowanych wpływów górniczych o charakterze ciągłym, wynikającej z występującej na tym obszarze eksploatacji górniczej. Efekty prowadzonej działalności górniczej kwalifikują obszar inwestycji do II kategorii szkód górniczych i wiążą się z możliwością występowania wstrząsów parasejsmicznych pochodzenia górniczego o przyspieszeniu drgań podłoża do 700 mm/s2.

W ramach realizacji projektu konstrukcyjnego domu ze Śląska opracowano projekt budowlany, niezbędny do otrzymania pozwolenia na budowę, a następnie projekt wykonawczy poszczególnych elementów konstrukcyjnych. Projekt branży konstrukcyjnej opracowano na podstawie koncepcji i projektu architektonicznego zaprzyjaźnionej pracowni architektonicznej medusa group. Opracowanie obejmowało projekt elementów monolitycznych, żelbetowych m. in. fundamentów, ścian fundamentowych i płyty posadzkowej. Pozostałe elementy konstrukcyjne, a w szczególności elementy prefabrykowane ujęto w odrębnym opracowaniu pozostającym poza zakresem niniejszego projektu.

    Opis elementów konstrukcyjnych:

Przy opracowaniu projektu konstrukcyjnego domu ze Śląska uwzględniono w obliczeniach wpływy górnicze, zastosowano wszelkie aktualne instrukcje, wytyczne i poradniki Insytutu Techniki Budowlanej traktujące o szkodach i wstrząsach górniczych. Wykonano model obliczeniowy w programie Autodesk®: ROBOT™ Structural Analysis Professional® i sprawdzono stateczność układu konstrukcyjnego budynku jako całości. Rysunki szalunkowe i zbrojenia elementów żelbetowych wykonano przy pomocy programów firmy Autodesk®: AutoCAD i Advance Concrete. Rysunki elementów stalowych wykonano korzystając z programu Autodesk® Advance Steel. Projekt konstrukcyjny domu ze Śląska nie obejmował swoim zakresem opracowania rysunków wykonawczych projektowanych elementów prefabrykowanych, w tym głównie ścian i płyt stropodachu. Ich opracowanie pozostało w zakresie wybranych producentów i dostawców.

FUNDAMENTY:

Posadowienie budynku zaprojektowano w postaci żelbetowych ław i ściągów fundamentowych o wysokości 40 cm z betonu C35/45. Fundamenty zbrojone prętami ø16 i strzemionami ø8 w maksymalnym rozstawie 200 mm ze stali klasy A-IIIN (B500SP). Szerokość ław fundamentowych wynosi 60 cm, a szerokość ściągów – 40 cm. Ze względu na zastosowanie zwiększonej dolnej otuliny zbrojenia głównego, wynoszącej 80 mm nie przewidziano wykonania warstwy podkładowej z chudego betonu.

PODŁOGA NA GRUNCIE:

Płytę podłogi na gruncie, stanowiącej częściowo również podkonstrukcję pod taras zewnętrzny zaprojektowano jako monolityczną, żelbetową płytę o grubości 20 cm. Płytę posadowiono na warstwie podsypki piaskowej zagęszczonej mechanicznie warstwami co 15 cm. Płytę zaprojektowano z betonu C35/45 i zazbrojono dwukierunkowo prętami ø12 co 10 cm układanymi krzyżowo górą i dołem. Zastosowano stal klasy A-IIIN i gautunku B500SP. W części wspornikowej zastosowano dylatację pomiędzy projektowaną płytą a ścianami fundamentowymi.

ŚCIANY:

Zaprojektowano monolityczne, żelbetowe ściany fundamentowe o szerokości 20 cm z betonu C35/45 i zbrojone stalą B500SP klasy A-IIIN. Zbrojenie ścian w postaci prętów pionowych i poziomych ø12 w rozstawie co 10 cm po każdej ze stron. Ściany nadziemia projektowane jako żelbetowe ściany prefabrykowane grubości 20 cm firmy BAUMAT. Ściany zewnętrzne ocieplone styropianem grafitowym i wykończone warstwą 50 mm zewnętrznej okładziny betonowej z betonu architektonicznego. Dodatkowo przewidziano wykonanie ścian murowanych z drobnowymiarowych elementów murowych grubości 15 cm, które pełniących funkcję usztywniającą dla ścian żelbetowych. Ściany murowane łączone z ścianami żelbetowymi specjalnymi łącznikami systemowymi. Wszystkie niekonstrukcyjne ściany murowane i ściany z płyt gipsowo-kartonowych oddylatowane od stropu na wysokość 2 cm.

KONSTRUKCJA WYKUSZA:

Zaprojektowano stalową konstrukcję wykusza okiennego w postaci stalowego rusztu mocowanego do zewnętrznych ścian prefabrykowanych poprzez spawanie do stalowych marek. Ruszt stalowy składa się z dwóch ramek połączonych ze sobą poprzecznymi ryglami. Całość konstrukcji wykonano z kątowników L50x5 o zróżnicowanej długości. Poszczególne elementy łączone są ze sobą za pomocą śrub oraz spawania. Zastosowano stal nierdzewną AISI 304, S235JR.

KONSTRUKCJA DACHU:

Konstrukcję dachu zaprojektowano w postaci stropodachu tradycyjnego o niewielkim spadku. Dach wykończono warstwą żwiru zgodnie z projektem architektonicznym. Konstrukcję nośną stanowią płyty stropowe prefabrykowane typu Filigran. Konstrukcja dachu wykończona po obwodzie prefabrykowanymi, żelbetowymi attykami grubości 15 i 20 cm.

 

 

 

Inne realizacje