Kompleks biurowy AQUARIUM

Publiczne
Lokalizacja
Gliwice
Architektura
Zalewski Architecture Group
Projekt konstrukcyjny:
2012
Inwestor
PWiK Gliwice

Projekt konstrukcyjny kompleksu biurowego AQUARIUM dotyczył zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowana Willi Neumann na siedzibę PWiK w Gliwicach wraz z wyburzeniami obiektów istniejących oraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą w bezpośrednim otoczeniu obiektu. Koncepcja inwestycji polegała na lokalizacji w istniejącym budynku pomieszczeń biurowych o funkcji administracyjnej dla pracowników Przedsiębiorstwa Wodociągowego oraz rozbudowę obiektu o nowoczesny, trzykondygnacyjny pawilon. Część nowoprojektowana ma łagodny, eliptyczny kształt i stanowi dopełnienie historycznej istniejącej willi. Projektowaną część przeznaczono na pomieszczenia biurowe i centrum obsługi klientów. Projektowany pawilon swój nowoczesny charakter zawdzięcza szklanej, kurtynowej elewacji co powoduje, że całość dobrze wpisuje się w parkowy krajobraz otoczenia.

Projekt konstrukcyjny kompleksu biurowego oparto na koncepcji architektonicznej pracowni projektowej Zalewski Architecure Group. W ramach tej realizacji opracowano projekt budowlany branży konstrukcyjnej.

    Opis elementów konstrukcyjnych:

Projekt konstrukcyjny kompleksu biurowego AQUARIUM obejmował swoim zakresem wykonanie analiz statyczno-wytrzymałościowych, obliczeń i wymiarowania poszczególnych elementów konstrukcyjnych oraz opracowanie dokumentacji rysunkowej. Do pracy nad projektem wykorzystano oprogramowanie 2D. Skorzystano między innymi z pakietów programów CadSiS® i SpecBud®. Cześć rysunkową opracowano przy pomocy programu Autodesk®: AutoCAD.

Fundamenty:

Przewidziano wykonanie fundamentów pod pawilon w postaci płyty i stóp fundamentowych z betonu C30/37, zbrojonych prętami głównymi i strzemionami ze stali A-IIIN (B500SP). Fundamenty posadowiono na podkładzie betonowym C12/15 grubości 10 cm. Ściany nośne piwnic zaprojektowano jako żelbetowe z betonu C30/37, zbrojone stalą A-IIIN (B500SP). W budynku istniejącym przewidziano wykonanie monolitycznej płyty żelbetowej o grubości 0 20 cm pod szafy archiwum. Płytę zaprojektowano z betonu C20/25 z zbrojeniem przeciwskurczowych z siatki prętów ø6 oczkach 20×20 cm i stali A-IIIN (B500SP).

Ściany, nadproża, słupy:

Przewidziano wykonanie ściany oporowej z prefabrykatów typu „L” firmy Rekers. Ścianę posadowiono na podkładzie betonowym C12/15 i grubości 10 cm. Ściany nośne wraz z nadprożami oraz słupy zaprojektowano jako monolityczne elementy żelbetowe z betonu C30/37, zbrojone prętami głównymi i strzemionami ze stali A-IIIN (B500SP).

W części istniejącej wszelkie domurowania w ścianach projektowane z cegły pełnej klasy 15 na zaprawie cementowo – wapiennej klasy M5. Ściany klatki schodowej projektowane z pustaków ceramicznych Porotherm P+W klasy 15 grubości 25 i 30 cm na zaprawie cementowo – wapiennej klasy M5. Nadproża w ścianach istniejących projektowane jako belki stalowe z kształtowników ze stali profilowej S235JR.

Strop:

W projektowanym pawilonie stropy częściowo zaprojektowane z kształtowników stalowych ze stali S235JR podwieszonych do konstrukcji dachu. Pozostała część zaprojektowana w postaci stropów żelbetowych z betonu C30/37, zbrojone stalą klasy A-IIIN i gatunku B500SP.

W części istniejącej zaprojektowano strop zespolony w postaci monolitycznej, żelbetowej płyty grubości 13 cm opartej na stalowych belkach IPE 360 ze stali S355J0. Do każdej z belek dospawano trzpienie o średnicy 19 mm i wysokości 80 mm. Nad I piętrem zaprojektowano płytę żelbetową grubości 15 cm opartą na układzie żelbetowych belek o przekroju 25×35 cm. Wszystkie elementy monolityczne zaprojektowane z betonu klasy C20/25 i zbrojone prętami ze stali A-IIIN (B500SP).

Projekt konstrukcyjny kompleksu biurowego obejmował również swoim zakresem wypełnienie otworu w stropie nad I piętrem po przeprojektowanej klatce schodowej w budynku istniejącym. Wypełnienie wykonano za pomocą gęstożebrowego stropu Rector 12+6. Jako żebra zastosowano belki 2xR115. Nad każdą belkę wprowadzono zbrojenie podporowe w postaci jednego pręta ø 10 ze stali A-IIIN B500SP i długości 2 m. Wykonano warstwę nadbetonu grubości 6 cm z betonu klasy C20/25 i zazbrojono siatkami z prętów ø6 mm o oczkach 20×20 cm.

Nad II piętrem istniejącego obiektu zaprojektowano strop drewniany z belkami nośnymi wykonanymi z drewna klasy C27. Istniejące belki drewniane, na których opiera się projektowany strop wzmocniono ceownikami C140 ze stali S235JR zabezpieczonymi do klasy odporności przeciwpożarowej R60 za pomocą farb pęczniejących.

Schody:

Schody wewnętrzne zaprojektowane jako schody systemowe, o konstrukcji stalowej z wypełnieniem ze szkła. Schody zewnętrzne i pochylnie zaprojektowano jako żelbetowe z betonu C30/37, zbrojone prętami głównymi i strzemionami ze stali A-IIIN (B500SP).

Konstrukcja dachu:

Dach zaprojektowany jako żelbetowy w postaci płyty grubości 20 cm z betonu C30/37 (B37), zbrojony prętami ze stali A-IIIN (B500SP).  W budynku istniejącym konstrukcję więźby wzmocniono i wymieniono poszczególne elementy konstrukcyjne. Zaprojektowano nowe słupy o przekroju 18×18 cm, kleszcze 8×18 cm i murłaty 12×12 cm. Istniejące krokwie wzmocniono poprzez nabicie od dołu i góry desek o grubości 2,5 cm i szerokości istniejących krokwi. Wszystkie nowe elementy dachowe oraz wzmocnienia zaprojektowano z drewna klasy C22.

Inne realizacje