Budynek jednorodzinny R

Mieszkalne
Lokalizacja
Kędzierzyn-Koźle
Architektura
ZALEWSKI ARCHITECTURE GROUP
Projekt konstrukcyjny:
2013
Inwestor
prywatny

Projekt konstrukcyjny budynku jednorodzinnego R to projekt dotyczący inwestycji, której przedmiotem była budowa wolnostojącego domu jednorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu. Zaprojektowany budynek ma wymiary w rzucie około 15,40 x 17×50 m  i wysokość 6,75 m. Dom oparty został na rzucie kwadrat. W rzucie parteru wyróżnić można dwie formalnie odmienne części budynku. Część północna ma charakter zamknięty i poza pokojem gościnnym są tu zlokalizowane funkcje nie wymagające doświetlenia. Natomiast część południową stanowi otwarta strefa dzienna domu. Przeszklenia ścian zewnętrznych oraz dwukondygnacyjna przestrzeń dają poczucie dużej, otwartej przestrzeni łączącej się z zewnętrzem domu, skąd schodami dostać się można do strefy prywatnej na piętrze ustawionej poprzecznie do układu parteru. W bryle dom zakomponowany jest w formie „wstęgi”, na której ułożone są poszczególne funkcje domu. „Wstęga” zawija się unosząc w górę i wytwarzając miejsce dla otwartej przestrzeni dziennej domu. Ponadto ze względu na wysokie wymagania Inwestora dotyczące energooszczędności przewidziano użycie materiałów o bardzo dobrych parametrach izolacyjnych.

Główny układ konstrukcyjny projektowanego budynku stanowi ustrój ścianowo – płytowy wykonany w technologii mieszanej, murowano – żelbetowej. Ze względu na niestandardowy kształt budynku, część ścian została nadwieszona i zaprojektowana w technologii monolitycznej, żelbetowej.

Projekt konstrukcyjny budynku jednorodzinnego R obejmował opracowanie projektu budowlano – wykonawczego branży konstrukcyjnej na podstawie koncepcji architektonicznej biura projektowego Zalewski Architecture Group.

 

    Opis elementów konstrukcyjnych:

W ramach projektu wykorzystano oprogramowanie pracujące w ukłądzie 2D i 3D. Obliczenia elementów konstrukcyjnych wykonano w programie Autodesk®: ROBOT™ Structural Analysis Professional® oraz przy pomocy pakietów programu Specbud® i  RM-Win ®. Rysunki konstrukcyjne wykonano w programie Autodesk®:AutoCAD.

Fundamenty:

Budynek posadowiono na ławach fundamentowych z betonu klasy C25/30 o zróżnicowanej szerokości i wysokości 40 cm. Ławy zbrojone prętami głównymi ze stali klasy A-IIIN (RB500W) oraz strzemionami ze stali A-0 (St0S-b).  Całość fundamentów posadowiono na podkładzie betonowym z chudego betonu klasy C8/10 grubości 10 cm.  Pod ścianami nośnymi zaprojektowano ściany fundamentowe grubości 25 cm murowane z bloczków betonowych klasy C16/20 na zaprawie cementowej klasy M5 oraz częściowo jako monolityczne ściany, żelbetowe grubości 25 cm z betonu kalsy C25/30 i strojone stalą A-IIIN (RB500W).

Ściany:

Ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne projektowane jako ściany murowane z pustaków ceramicznych POROTHERM 25 P+W klasy 15 na zaprawie cementowo – wapiennej klasy M5 oraz częściowo jako ściany monolityczne, wylewane na budowie z betonu klasy C25/30. Ściany żelbetowe zbrojone stalą klasy A-IIIN (RB500W).

Nadproża, wieńce:

Wieńce zewnętrzne i wewnętrzne na wszystkich ścianach nośnych i usztywniających należy wykonane z  betonu C25/30 i zbrojone prętami głównymi ze stali klasy A-IIIN  gatunku RB500W oraz  strzemionami ze stali klasy A-0 gatunku St0S-b. Nadproża w ścianach murowanych nad oknami i drzwiami zaprojektowane z belek prefabrykowanych POROTHERM.

Schody wewnętrzne:

Schody wewnętrzne zaprojektowane zostały jako schody systemowe półkowe, zamocowane wspornikowo w żelbetowej ścianie policzkowej.

Stropy:

Strop międzykondygnacyjny i stropodach zaprojektowany w postaci płyty żelbetowej grubości 20 cm z betonu klasy C25/30. Płyty stropowe krzyżowo zbrojone stalą A-IIIN (RB500W) i strzemionami ze stali A-0 (St0S-b) oparte na ukladzie murowanych i żelbetowych ścian wewnętrznych i zewnętrznych oraz belek żelbetowych. Pokrycie stropodachu stanowi zielony dach ekstensywny.

 

 

 

 

 

Inne realizacje