Basen i hala sportowa

Publiczne
Lokalizacja
Węgrów
Architektura
MWM
Projekt konstrukcyjny:
2017
Inwestor
Miasto Węgrów

Projekt konstrukcyjny basenu i hali sportowej to inwestycja polegająca na budowie sali gimnastycznej z zapleczem i basenem w Węgrowie. Cały projektowany obiekt składa się z trzech segmentów: hali sportowej, zaplecza technicznego i hali basenowej.  Z uwagi na różnice w wymiarach i obciążeniach wszystkie segmenty oddylatowano wzajemnie od siebie.

Główna konstrukcja nośna poszczególnych segmentów jest zróżnicowana. Budynek sali sportowej zaprojektowany w technologii tradycyjnej, którego główną konstrukcję nośną stanowi ustrój szkieletowo-ścianowy i ramowy o układzie poprzecznym złożonym z dźwigarów dachowych z drewna klejonego opartych na żelbetowych słupach, sztywno utwierdzonych w stopach fundamentowych. Słupy nośne połączone zostały przegubowo z dźwigarami dachowymi. Konstrukcja usztywniona została w kierunku podłużnym ramami żelbetowymi o węzłach sztywnych wraz ze ścianami ceramicznymi. Segment zlokalizowany w środkowej części kompleksu, jest niepodpiwniczony i posiada trzy kondygnacje nadziemne. Budynek ten posiada konstrukcję szkieletowo-ścianową w postaci podłużnych i poprzecznych ram żelbetowych oraz ścian nośnych z pustaków ceramicznych. Cześć z basenem posiada 2 kondygnacje nadziemne i jest niepodpiwniczona. Obiekt ma konstrukcję tradycyjną, mieszaną złożoną z elementów żelbetowych, ceramicznych, drewnianych i stalowych.

W ramach projektu konstrukcyjnego basenu i hali sportowej wykonano wykonawczą dokumentację rysunkową na podstawie otrzymanej dokumentacji projektowej. Rozbudowany projekt wykonawczy przygotowano na podstawie modeli 3D.

    Opis elementów konstrukcyjnych:

Modele konstrukcji żelbetowych wykonano w programie Autodesk®: Advance Concrete, a do wykonania modeli elementów stalowych wykorzystano program Autodesk®: Advance Steel. Dzięki oprogramowaniu 3D przy tak dużej ilości rysunków zbrojenia praca nad projektem przebiegała bardzo sprawnie, a wykorzystanie automatycznych funkcji zliczania zbrojenia pozwoliło na uniknięcie popełnienia licznych błędów.

Fundamenty:

Wszystkie budynki posadowiono w sposób bezpośredni na jednym poziomie w warstwie piasków średnich w stanie średnio zagęszczonym. Fundamenty zaprojektowano w postaci żelbetowych, monolitycznych ław fundamentowych pod ścianami nośnymi oraz w postaci fundamentowych stóp schodkowych pod słupami. Wymiary poszczególnych fundamentów zostały zróżnicowane i dostosowane do przenoszonych obciążeń, w celu zapewnienia równomiernego przekazywania obciążenia na grunt oraz uniknięcia nierównomiernego osiadania. Całość fundamentów zaprojektowano z betonu klasy C20/25. Do zbrojenia głównego zastosowano stal zbrojeniową gatunku B500SP klasy A-IIIN. Pod fundamentami zaprojektowano poduszkę z chudego betonu C8/10 grubości 10 cm.

Ściany:

Ściany fundamentowe zaprojektowane jako żelbetowe, monolityczne grubości 30 cm z betonu klasy C20/25 i zbrojone stalą B500SP, klasy A-IIIN. Zewnętrzne i wewnętrzne ściany nośne części nadziemnych projektowane jako murowane z pustaków ceramicznych grubości 30 cm, klasy 15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej o wytrzymałości 5 MPa. Ściany murowane usztywnione przestrzennie żelbetowym, monolitycznym układem słupowo-ryglowym. Ścianki działowe projektowane z elementów ceramicznych (cegły kratówki lub dziurawki) o grubości 12 cm lub z bloczków z betonu komórkowego (odmiana 500) o grubości 24 cm.  Ściany niepełniące funkcji konstrukcyjnych oddylatowano od stropu.

Ramy żelbetowe:

Wszystkim segmentom zapewniono sztywność przestrzenną za pomocą monolitycznych, żelbetowych ram składających się z słupów i rygli. Ramy żelbetowe zostały zaprojektowane jako ustroje o węzłach sztywnych. Pionowe ustroje nośne zostały rozstawione co ok. 6,0 m. Rozpiętość osiowa rygli ram wynosi ok. 30 m w hali sportowej i 18,0 m w hali basenowej. Słupy ram zaprojektowano jako słupy kwadratowe o boku równym 30 cm lub jako słupy okrągłe o średnicy 30 cm. Rygle ram o szerokości 30 cm i zróżnicowanej wysokości, od 30-80 cm. Elementy nośne z betonu klasy C20/25 i zbrojone stalą klasy A-IIIN (B500SP).

Stropy:

Stropy nad pomieszczeniami technicznymi zlokalizowanymi w części hali sportowej zaprojektowane jako żelbetowe, monolityczne płyty jednokierunkowe oraz częściowo krzyżowo zbrojone oparte na układzie rygli i wieńców ścian zewnętrznych i wewnętrznych. Płyty stropowe grubości 18 cm z betonu klasy C20/25 i zbrojone stalą gatunku B500SP, klasy A-IIIN.

Nadproża:

Przewidziano wykonanie nadproży w postaci belek żelbetowych oraz prefabrykowanych belek L-19  w ścianach ceramicznych.

Niecka basenowa:

Konstrukcja niecki basenowej projektowana jako żelbetowa, wylewana na budowie o wymiarach zewnętrznych 12,56×25,06 m (bez okładzin i warstw uszczelniających). Głębokość żelbetowej niecki jest stała i wynosi 2,5 m. Układ konstrukcyjny niecki składa się z poprzecznych ram w rozstawie co ok. 4,75 m, 2,60 m, 5,225 m i 1,925 m, przy czym nieregularny rozstaw ram wynika z konieczności ich lokalizacji bezpośrednio pod elementami nośnymi konstrukcji systemowego, ruchomego dna niecki. Płytę denną oparto na wyżej opisanych układach poprzecznych oraz ścianach poprzecznych i podłużnych z odpowiednio ukształtowanymi przelewami. Płyta denna grubości 30 cm, monolitycznie połączona z ryglami ram, co pozwoliło na pracę płyty w układzie statycznym jednokierunkowo zginanym. Na nieckę basenową zastosowano beton klasy C30/37 i stal zbrojeniową klasy A-IIIN (B500SP).

Schody, trybuny i pochylnie:

Trybuny w hali sportowej i basenowej projektowane jako żelbetowe, monolityczne płyty jednokierunkowo zbrojone, oparte na wieńcach podłużnych wewnętrznych i zewnętrznych ścian. Schody projektowane o konstrukcji żelbetowej, monolitycznej i schemacie płytowym. Schody terenowe oraz pochylnia zlokalizowane przy każdym wejściu do projektowanego kompleksu oddylatowana od konstrukcji każdego segmentu. Schody o zróżnicowanych wymiarach w rzucie i zagłębione w gruncie na głębokość ok. 50 cm. Schody zaprojektowane z bloczków betonowych lub jako wylewane na mokro i zbrojone siatką z drutów Ø6 mm o oczkach 15×15 cm. Pochylnia o konstrukcji żelbetowej, monolitycznej. Zastosowano beton klasy C20/25 i zbrojenie stalą A-IIIN (B500SP).

Konstrukcja dachu:

Konstrukcja dachu jest mieszana i składa się częściowo z warstw dachowych spoczywających na blasze trapezowej opartej na dźwigarach dachowych, częściowo z dźwigarów dachowych z drewna klejonego w kształcie „fali”, podłużnych stężeń z drewna klejonego i stężęń połaciowych z prętów stalowych.  Dźwigary dachowe z drewna klejonego połączone z żelbetowymi słupami  w sposób przegubowy poprzez osadzenie ich w odpowiednio ukształtowanych widełkach głowicy słupów. Rozpiętość osiowa dźwigarów wynosi 18,0 m nad halą basenową i 30,6 m nad halą sportową. Sztywność przestrzenna dachu zapewniona za pośrednictwem płatwi, które dodatkowo zabezpieczają przed zwichrzeniem dźwigary w strefie ściskanej. Płatwie mocowane prostopadle do krawędzi dźwigarów w rozstawie nie przekraczającym 3,0 m przy pomocy łączników stalowych, ocynkowanych. Zastosowano drewno klejone klasy GL28h i Gl32h. Blacha trapezowa projektowana z stali profilowej S235JR.

Inne realizacje