Budynek jednorodzinny OPTIMAL

Mieszkalne
Lokalizacja
-
Architektura
figura.team
Projekt konstrukcyjny:
2014
Inwestor
-

Projekt konstrukcyjny budynku jednorodzinnego OPTIMAL dotyczył realizacji zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalnego, jednorodzinnego. Zaprojektowany obiekt jest budynkiem wolnostojącym, niepodpiwniczonym z dachem płaskim. Został przeznaczony do zamieszkania przez jedną rodzinę, ale z możliwością zamieszkania rodziny dwupokoleniowej. Program funkcjonalno-użytkowy zaprojektowanego budynku obejmuje dwie kondygnacje nadziemne na, których przewidziano pomieszczenia o funkcji mieszkalnej i gospodarczej. Powierzchnia zabudowy wynosi niecałe 100 m2, a podstawowa powierzchnia użytkowa wynosi ok 115 m2. Rzut projektowanego budynku oparty został na planie prostokąta. Koncepcja architektoniczna przewidziała wyeksponowanie walorów wykończenia projektowanego budynku oraz dobre oświetlenie wszystkich pomieszczeń. Dodatkowo podkreślono strefę wejściową do budynku.

Projekt konstrukcyjny budynku jednorodzinnego OPTIMAL obejmował swoim zakresem projekt budowlany branży architektonicznej i konstrukcyjnej. Opracowano koncepcję architektoniczną oraz wykonano niezbędne obliczenia i rysunki konstrukcyjne tak, aby przygotowana dokumentacja projektowa stanowiła podstawę do uzyskania pozwolenia na budowę i zawierała wszystkie informacje i wytyczne niezbędne do realizacji inwestycji.

    Opis elementów konstrukcyjnych:

W ramach tego projektu wykorzystano oprogramowanie działające w zakresie 2D i 3D. Obliczenia numeryczne, wymiarowanie elementów konstrukcyjnych oraz analizy statyczno-wytrzymałościowe konstrukcji  budynku wykonano za pomocą programu Autodesk®: ROBOT™ Structural Analysis Professional® oraz pakietów Specbud® . Rysunki architektoniczne i konstrukcyjne opracowano przy pomocy narzędzi rysunkowych firmy Autodesk®: AutoCAD i Advance Concrete.

Fundamenty:

Projektowany budynek posadowiono na ławach fundamentowych z betonu C20/25 o zróżnicowanych wymiarach. Przyjęto, że fundamenty zostaną wykonane z betonu, którego stosunek w/c wynosi minimum 0,6, a minimalna zawartość cementu w mieszance nie powinna być mniejsza niż 280 kg/m3. Maksymalny wymiar kruszywa powinien wynosić 16 mm. Fundamenty zazbrojono prętami ze stali A-IIIN(RB500W) i strzemionami ze stali A-0 (St0S-b). Ławy fundamentowe posadowiono na podkładzie betonowym C12/15 grubości 10 cm.

Ściany:

Zaprojektowano ściany fundamentowe z bloczków betonowych grubości 14 cm z betonu klasy C12/15 murowane na zaprawie cementowej klasy M5. Ściany zewnętrzne nośne o szerokości 30 cm projektowane z pustaków ceramicznych Porotherm Dryfix klasy 15 na specjalistycznej zaprawie do murowania na sucho Porotherm Dryfix. Ściany wewnętrzne nośne projektowane z tego samego materiału, ale grubości 25 cm. Ścianki działowe grubości 11,5 cm z pustaków ceramicznych Porotherm Dryfix klasy 10. Attyki murowane o grubości 18,8 cm.

Nadproża:

Nadproża drzwiowe i okienne projektowane jako systemowe belki nadprożowe Porotherm 23,8 dla ścian nośnych i działowych Porotherm.

Wieńce:

Wieńce zewnętrzne stropów projektowane o wymiarach 15×20 cm jako monolityczne belki, żelbetowe z betonu klasy C25/30 zbrojone stalą A-IIIN (RB500W) w postaci prętów 4ø12 i strzemion ze stali A-0 (St0S-b) ø6 co 25 cm. Wieńce wewnętrzne stropów o wymiarach 5×20 cm i zbrojone 2ø12 i strzemionami ø6 co 25 cm. Wieńce zewnętrzne pod murłatami o przekroju 25×25 cm zbrojone 4ø12, strzemiona ø6 w rozstawie co 25 cm. Beton na wieńce zaprojektowany o następujących właściwościach: maksymalny stosunek w/c 0,50, minimalna zawartość cementu 300kg/m3, maksymalny wymiar kruszywa 8 mm oraz konsystencja mieszanki betonowej S3.

Stropy:

Zaprojektowano stropy prefabrykowane typu DX-Therm firmy DENNERT grubości 20 cm z betonu C50/60. Stropy oparto na belkach żelbetowych w poziomie stropu oraz wewnętrznych i zewnętrznych ścianach nośnych. Na krawędziach ścian murowanych zastosowano specjalne podkładki dystansowe w postaci taśmy bitumicznej. Złącza płyt od dołu zaszpachlowano masą szpachlową Sil-DX firmy DENNERT.

Belki:

Belki zaprojektowano jako żelbetowe, monolityczne wylewane na budowie w poziomie stropu z betonu klasy C25/30 zbrojone prętami ze stali A-IIIN (RB 500W) oraz strzemionami ze stali A-0 (St0S-b).

Schody wewnętrzne:

Zaprojektowano schody prefabrykowane model D 326 firmy DENNERT z betonu C25/30.

Konstrukcja dachu:

Zaprojektowano stropy prefabrykowane typu DX-Therm firmy DENNERT grubości 20 cm z betonu C50/60. Pokrycie dachu zaprojektowano z membrany dachowej produkowanej z miękkiego polichlorku winylu zbrojonego włókniną syntetyczną, odpornej na warunki atmosferyczne, odpornej na promieniowanie UV, trudno zapalnej i całkowicie szczelnej na działanie wody pod ciśnieniem. Zastosowano membranę dachową Rhenofol CV grub. 1,5 mm firmy FDT Polska w kolorze jasnoszarym. Pod membranę dachową zastosowano włókninę szklaną 120 g/m2, na naroża – systemowe narożniki, pod wpusty i kominki wentylacyjne systemowe pierścienie uszczelniające (mankiety przyłączeniowe). Pokrycie zamocowano za pomocą kotew teleskopowych GOK + WBT firmy Koelner w rozstawie zgodnie z wytycznymi producenta.

Inne realizacje