Dom jednorodzinny CUBE-2-BOX

Mieszkalne
Lokalizacja
Mysłowice
Architektura
Zalewski Architecture Group
Projekt konstrukcyjny:
2013
Inwestor
prywatny

Projekt konstrukcyjny domu jednorodzinnego CUBE-2-BOX to zupełnie inny projekt. To inwestycja polegająca na przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku jednorodzinnego, który swoją geometrią i architekturą przypomina typową „polską kostkę” z lat 70-tych na budynek nowoczesny. Głównym celem tej inwestycji było zwiększenie powierzchni użytkowej istniejącego budynku oraz poniesienie standardu przy jednoczesnym stosunkowo niskim budżecie Inwestora. Rozbudowę obiektu zaprojektowano w sposób bardzo indywidualny przy zastosowaniu systemowej technologii budowy domów drewnianych WOLF. Przyjęte rozwiązanie pozwoliło na realizację rozbudowy z gotowych elementów, ścian i stopów, dostarczonych z zakładów prefabrykacji.  Pozwoliło to na zminimalizowanie kosztów i maksymalne skrócenie czasu budowy.

Rozbudowa istniejącego budynku polegała na dołączeniu do istniejącego obiektu dwóch kostek ułożonych prostopadle względem siebie. Część parterowa jest podłużna, równoległa do istniejącej elewacji i stanowi przedłużenie strefy dziennej. Część piętra jest ustawiona prostopadle do istniejącej elewacji, wystając nieznacznie poza obrys parteru. Stanowi ona część sypialni przeniesionej z parteru. Całość rozbudowy została wyniesiona ponad poziom terenu poprzez jej ustawienie na stopach fundamentowych.

Projekt konstrukcyjny domu jednorodzinnego obejmował swoim zakresem opracowanie projektu budowlanego branży konstrukcyjnej stanowiącego podstawę do uzyskania pozwolenia na budowę i realizację inwestycji. Projekt opracowany został przy współpracy z dostawcą elementów prefabrykowanych WOLF SYSTEM oraz na podstawie koncepcji architektonicznej zespołu architektów Zalewski Architecture Group.

    Opis elementów konstrukcyjnych:

W ramach tego projektu wykonano obliczenia statyczno-wytrzymałościowe poszczególnych elementów konstrukcyjnych korzystając z programu Autodesk® ROBOT™ Structural Analysis Professional oraz pakietów Specbud®. Rysunki budowlane wykonano w programie Autodesk®: AutoCAD. Szczegółowe rysunki elementów drewnianej konstrukcji prefabrykowanej opracowane zostały przez wybranego producenta i dostawcę prefabrykatów WOLF SYSTEM.  Prefabrykaty wykonane zostały przez firmę WOLF SYSTEM w oparciu o opracowane schematy konstrukcyjne.

Fundamenty:

Istniejący budynek wykonany został w technologii tradycyjnej. Całość posadowiono na ławach fundamentowych, a ściany piwnic wykonano jako betonowe. Posadowienie części projektowanej zaprojektowano w postaci ław i stóp fundamentowych z betonu klasy C20/25. Fundamenty zbrojone prętami głównymi i strzemionami A-IIIN (RB500). Całość posadowiono na warstwie podkładowej z chudego betonu C8/10 grubości 10 cm. Istniejące fundamenty oraz ściany fundamentowe pod powierzchnią ziemi zaizolowano przeciwwilgociowo powłoką uszczelniającą, ocieplono i zabezpieczono folią kubełkową.

Główna konstrukcja nośna:

Całą rozbudowę zaprojektowano w oparciu o technologię prefabrykatów drewnianych firmy WOLF SYSTEM. Główną konstrukcję nośną projektowanej dobudówki stanowią prefabrykaty wykonane z profili drewnianych, lokalnie wzmacnianych dwuteowymi profilami stalowymi IPE i obudowanych obustronnie warstwami. Wykończenie konstrukcji ścian stanowią płyty wiórowe i gipsowe, izolacja termiczna oraz tynk. Wzajemne połączenia poszczególnych prefabrykatów wykonano zgodnie z dostarczonym rozwiązaniem systemowym firmy WOLF SYSTEM.

Schody zewnętrzne:

Projekt konstrukcyjny domu jednorodzinnego dotyczył również budowy stalowych schodów zewnętrznych od zachodniej strony budynku. Schody zostały zaprojektowane z profili stalowych C160, a stopnie schodów wykonano  z krat typu Mostostal. Całość konstrukcji schodów zaprojektowano ze stali profilowej S235, ocynkowanej. Elementy połączono za pomocą śrub klasy 10.9 i spawania. Schody posadowiono na betonowej belce podwalinowej, na podkładzie z betonu klasy C8/10.

Tarasy zewnętrzne:

W projekcie przewidziano budowę dwóch tarasów zewnętrznych. Pierwszy, na poziomie kondygnacji parteru, do którego bezpośredni dostęp jest z pokoju dziennego. Konstrukcję tarasu stanowi ruszt stalowy z profili C120 wykonanych z stali profilowej S235. Drugi taras został zaprojektowany na kondygnacji piętra z sypialni w projektowanej rozbudowie budynku. Taras wykonany został w formie rozwiązania systemowego ECOTEAK.

Inne realizacje