Ośrodek wypoczynkowy REGLE

Publiczne
Lokalizacja
Wisła
Architektura
medusa group
Projekt konstrukcyjny:
2014
Inwestor
SOLVER

Projekt konstrukcyjny ośrodka wypoczynkowego dotyczył zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie elewacji i dachu budynku ośrodka REGLE wraz z zagospodarowaniem jego bezpośredniego otoczenia w Wiśle. Obiekt objęty zakresem pracowania powstał na początku lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Został on zbudowany jako trzy połączone bryły o dachach płaskich, w przy czym w ciągu ostatnich lat ulegał kolejny przebudowom. W latach 70-tych nadbudowano salę wykładową, a w latach 90-tych nadbudowano dachy dwuspadowe o konstrukcji drewnianej pokryte blachą trapezową. Projekt konstrukcyjny obejmował zatem swoim zakresem między innymi zmianę konstrukcji istniejącego dachu stromego na dach płaski z wymianą systemu odwodnienia, częściowe prace rozbiórkowe, a także termomodernizację i wykończenie elewacji.

W ramach projektu konstrukcyjnego ośrodka wypoczynkowego opracowany został dwufazowy projekt przy współpracy z zaprzyjaźnioną pracownią architektoniczną medusa group. Na podstawie koncepcji architektonicznej opracowano projekt budowlany stanowiący podstawę do uzyskania pozwolenia na budowę, a w kolejnym etapie przygotowano projekt wykonawczy stanowiący uzupełnienie treści projektu budowlanego i zawierający podstawowe wytyczne realizacyjne.

    Opis elementów konstrukcyjnych:

Projekt konstrukcyjny ośrodka wypoczynkowego obejmował swoim zakresem wykonanie wizji lokalnej,pomiarów i oceny stanu technicznego istniejącego obiektu. A także wykonania niezbędnych obliczeń konstrukcyjnych i wykonania rysunków. Obliczenia zostały przeprowadzone przy pomocy oprogramowania CadSiS®. Rysunki konstrukcyjne wykonano korzystając z programu firmy Autodesk®: AutoCAD.

Podesty, trybuny:

Nowoprojektowane podesty-trybuny zaprojektowane jako żelbetowe z betonu C30/37 o wodoszczelności W8 i zbrojone stalą A-IIIN (RB500W). Na stopniach zastosowano spadek 1 % w celu odprowadzania wody opadowej. Poszczególne części konstrukcji trybun oddylatowano od siebie i wypełniono dylatację styropianem. Część wierzchnią dylatacji wypełniono na głębokość min. 2 cm materiałem trwale plastycznym, zabezpieczającym przed przedostawaniem się wody. Schody obłożono okładziną drewnianą korzystając z rozwiązania firmy Deck-Dry.

Zadaszenie balkonu:

Zadaszenie zaprojektowano jako konstrukcję stalową z ceowników UPE 180 oraz UPE 160. Elementy wspornikowe (UPE 180) zamocowano do istniejących żelbetowych belek znajdujących się na poziomie stropu nad piętrem. Poszczególne elementy wspornikowe  połączono ze sobą przy pomocy ceowników UPE 160. Elementy wspornikowe przytwierdzono do istniejących belek żelbetowych za pomocą wklejanych kotew M16. Zastosowano kotwy HIT-V (5.8) M16 i żywicę iniekcyjną HIT-HY 200-A. Zastosowano stal konstrukcyjną S235.

Żaluzje pionowe:

Zaprojektowano drewniane żaluzje pionowe usytuowane od czoła balkonów na elewacji tylnej. Żaluzje zamocowano do projektowanego zadaszenia nad balkonami oraz do płyt balkonowych za pomocą stalowych konsol. Zastosowano elementy drewniane o wymiarach 5×15 cm. Prześwit między elementami drewnianymi wynosi nie więcej niż 12 cm. W celu zlikwidowania możliwości paczenia się drewna oraz w celu zmniejszenia możliwości wydłużania pod wpływem temperatury i wilgotności wykorzystano drewno klejone GL24H. Elementy drewniane połączono z konstrukcją stalową za pomocą śrub M10 klasy 5.6.

Konstrukcja dachu:

W celu zmiany istniejącej konstrukcji dachu stromego na dach płaski poddano rozbiórce istniejącą drewnianą konstrukcję dachu oraz wystające ponad połać dachu istniejące kominy. Pomiędzy istniejącymi belkami żelbetowymi wypełniono przestrzeń wykonując ocieplenie dachu z klinami spadkowymi z wełny mineralnej. Konstrukcję dachu stanowi zatem istniejący strop gęstożebrowy.

Balustrady:

W miejscu pionowych żaluzji drewnianych zaprojektowano balustrady stalowe ze stali profilowej S235. Projektowane elementy stalowe balustrad zaprojektowane jako ocynkowane ogniowo do grubości powłoki minimum 80 μm i malowane proszkowo. Słupki balustrad zamocowane za pomocą wklejanych kotew HIS-N (8.8) M8 i żywicy iniekcyjnej HIT-HY 200A.

Attyki:

Zaprojektowano nowe attyki po rozebraniu ścian kolankowych budynku głównego. Attyki murowane z bloczków z betonu komórkowego Ytong PP4/06 firmy Xella o grubości 20 cm  na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M5. Attyki zadaszenia nad aulą należy wyrównano do poziomu elewacji tylnej. Nowo murowane elementy połączono z istniejącymi attykami stosując strzępia.

Kominy:

Po rozbiórce kominów do odpowiedniej wysokości wykonano czapy kominowe, a ściany kominów otynkowano. Czapy projektowane z  betonu C30/37 z specjalnie ukształtowanym spadkiem powierzchni górnej.

Schody terenowe:

Od strony zachodniej zaprojektowano schody terenowe jako schody betonowe na gruncie, wykończone okładziną drewnianą lub drewnopochodną. Schody projektowane z betonu C20/25 o stopniu wodoszczelności W8. Na stopniach zastosowano spadek 1 %.  W celu uniknięcia bezpośredniego kontaktu okładziny drewnianej z betonem zastosowano podkładki dystansowe w formie systemowego rozwiązania firmy Deck-Dry.

Inne realizacje